Is het zinvol om moedermelk te drinken als kankerpatiënt?

12-10-2015 18:19

   

borstvoeding

Nee, er zijn geen bewijzen dat het drinken van moedermelk zinvol is bij kanker. Moedermelk kan verontreinigd zijn, er zijn daarom risico's verbonden aan consumptie van moedermelk die commercieel op internet wordt verhandeld.


Moedermelk:

Borstvoeding is de beste start voor baby's. Het bevat voldoende energie en bijna alle voedingsstoffen voor de eerste maanden van hun leven, waaronder stoffen die beschermen tegen infecties. Dat betekent echter niet dat het zinvol is om als volwassene bij kanker moedermelk te drinken.


Moedermelk bij kanker?

Op internet circuleren ideeën dat een eiwit in moedermelk (alpha-lactalbumin) kankercellen zou kunnen doden. Hiervoor verwijzen de aanhangers van deze theorie naar wetenschappelijke studies waarin dit zou zijn aangetoond. Bestudering van de studies laat dit resultaat echter niet zien. De onderzoekers hebben namelijk voor deze studies aan dit eiwit een vetzuur vastgeplakt. Zo ontstaat er een kunstmatig gemaakte stof (HAMLET) die niet als zodanig in moedermelk voorkomt. Uit studies in reageerbuisjes en bij proefdieren komen aanwijzingen dat de stof HAMLET in staat is om kankercellen te doden. Het eiwit (zoals het in moedermelk voorkomt) en het vetzuur afzonderlijk zijn niet in staat om kankercellen te doden. Deze studies laten dan ook niet zien dat het drinken van moedermelk effectief is bij kanker. Studies waarin gekeken is naar het effect van HAMLET of moedermelk bij patiënten ontbreken.

Lees verder op de Website.....  https://www.voedingenkankerinfo.nl/is-het-zinvol-om-moedermelk-te-drinken-als-kankerpatient/  


Bron: www.voedingenkankerinfo.nl