Kankerspecialist Radboudumc ontslagen, driehonderd dossiers van patiënten onder de loep.

19-12-2019 16:56


Auteurs: Frank Hermans en Marcia Nieuwenhuis - ad.nl/binnenland.
De hoofdingang van het Radboudumc.

Foto: ANP.
Het Radboudumc in Nijmegen heeft een kankerspecialist ontslagen die geen goede zorg gaf. Driehonderd dossiers van kankerpatiënten die de afgelopen tweeënhalf jaar door de oncoloog zijn behandeld worden nu onder de loep genomen. Bekeken wordt of de patiënten wel de juiste zorg hebben gehad. Dat bevestigt een woordvoerder van het Radboudumc.

De medisch oncoloog, gespecialiseerd in het verstrekken van chemotherapie aan borst-, darm- en alvleesklierkankerpatiënten, is in augustus door het Radboudumc op non-actief gezet. De ontslagaanvraag is bij de kantonrechter behandeld. De uitspraak moet nog komen.

,,We kregen in april serieuze signalen van patiënten en collega's dat dingen niet pluis waren. Het zou mogelijk schorten aan medisch-inhoudelijk handelen, professioneel leiderschap en goede communicatie", aldus de woordvoerder. Een speciale commissie die gaat over mogelijk disfunctioneren, werd ingeschakeld. ,,Die heeft besloten dat het contract moest worden ontbonden."


Maatje:

De zoon van een onlangs overleden patiënt met alvleesklierkanker die anoniem wil blijven, meldt aan deze krant dat de betreffende medisch oncoloog zijn moeder vertelde dat ze na diverse chemobehandelingen toch geen kanker, maar een alvleesklierontsteking had. ,,Daardoor kregen we weer hoop, maar kort daarop meldde ze dat het toch kanker was. Dat had ze al zeker kunnen weten als ze de uitkomst van het weefselonderzoek goed had bestudeerd. Het was erg slordig. Toen we haar dat vertelden, gedroeg ze zich arrogant, niet-empathisch, zeg maar ronduit bot."


Een vrouwelijke kankerpatiënt meldt, zonder dat ze haar naam in de krant wil, dat ze juist heel tevreden is over de met ontslag bedreigde medisch oncoloog. ,,Toen ik het bericht las, viel ik bijna van mijn kruk. Ze had altijd aandacht voor mij als mens, ze was mijn maatje."


Externe deskundige:

Volgens Bertine Lahuis, lid van de raad van bestuur van het Radboudumc, is niet bekend hoeveel schade de ontslagen arts heeft aangericht, zo laat zij weten aan EenVandaag. Dat moet uit het dossieronderzoek blijken. Daarmee hoopt het ziekenhuis februari 2020 klaar te zijn. ,,Een externe deskundige kijkt mee om te garanderen dat dit objectief gebeurt", aldus de woordvoerder.


Lahuis stelt tegenover EenVandaag dat er, voor zover nu bekend, in één geval mogelijk sprake is van een calamiteit die te maken zou hebben met het toedienen van chemotherapie. Die is gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg. De ziekenhuiswoordvoerder kan dit niet bevestigen. ,,Bij de inspectie hebben we bij één dossier aangegeven dat er mogelijk sprake is van een calamiteit.


Inhoudelijk kan ik daar niets over zeggen. Verder hebben we aangegeven dat een ontslagprocedure is ingezet en dat we onderzoek gaan doen naar haar functioneren."


Geen contact gezocht:

Het Radboudumc heeft alle tachtig patiënten die onder behandeling van deze arts stonden, per brief en zo mogelijk ook persoonlijk geïnformeerd. Dat is ook gebeurd bij negentig oud-patiënten. Met de familie van 130 overleden patiënten die eerder door de oncoloog werden begeleid, is nog geen contact gezocht. ,,Omdat we nog niet zeker weten wat de omvang is van de problemen. Dan maak je mensen misschien onnodig ongerust. We hebben er daarom voor gekozen eerst het onderzoek af te wachten."


De driehonderd dossiers beslaan alleen de periode van de afgelopen 2,5 jaar. ,,Het moet voor gedegen onderzoek behapbaar blijven. Afhankelijk van wat er uit het onderzoek komt, gaan we mogelijk verder terug in het verleden."


'Bijzonder ernstig'

Hoogleraar patiëntveiligheid Jan Klein noemt het ontslag van de oncoloog tegenover EenVandaag 'bijzonder ernstig'. ,,Vooral vanwege de schade die mogelijk berokkend is. Dat klinkt zorgwekkend." Hij verbaast zich erover dat in een universitair medisch centrum een arts schijnbaar zo lang solistisch te werk kon gaan. ,,Het is normaal dat je regelmatig met je collega's overlegt over diagnoses en behandelplannen. En juist oncologische behandelingen zijn gebonden aan landelijke standaarden, dat gebeurt heel gecontroleerd. Voor de controle en veiligheid is het cruciaal dat artsen hun patiënten heel regelmatig met collega's bespreken", zegt Klein tegen EenVandaag.


De ontslagen oncoloog werkte ruim zeven jaar op de afdeling medische oncologie van het ziekenhuis. De arts was gespecialiseerd in borst- en darmkanker. De eerste klachten kwamen in april binnen bij het hoofd van de afdeling. Die kwamen zowel van patiënten als artsen. 


Niet haalden:

Onlangs onthulde deze krant dat vorig jaar ruim vierhonderd kankerpatiënten zijn geopereerd in ziekenhuizen die niet voldoen aan het minimaal operaties dat is afgesproken. Uit het onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de ziekenhuizen één of meer van deze zogenoemde operatienormen niet haalt.


In totaal gaat het om 18 ziekenhuizen, die 21 normen niet haalden bij veelvoorkomende kankersoorten als blaas-, prostaat- en borstkanker, maar ook bij aandoeningen die minder vaak voorkomen zoals maag- en leverkanker. 


Een woordvoerder van het Radboudumc benadrukt dat dat los staat van de niet goed functionerende specialist. ,,Overlevingskansen zijn juist goed in het Radboud'', aldus de woordvoerder.


Op leven of dood:

De keus van een ziekenhuis om jaarlijks slechts een klein aantal patiënten te opereren, kan een dodelijke afloop hebben. Dat laat wetenschappelijk onderzoek naar de overlevingskansen van patiënten met slokdarmkanker zien. De kans om een paar jaar na de operatie nog in leven te zijn, is in ziekenhuizen waar jaarlijks vijftig à zestig kankerpatiënten onder het mes gaan significant groter, dan wanneer er maar twintig op de operatietafel terechtkomen.


Pas bleek dat de helft van de kankerpatiënten in Nederland niet heeft nagedacht over welk ziekenhuis het meest geschikt is voor de behandeling van hun kanker. Eén op de vijf zou achteraf voor een ander ziekenhuis hebben gekozen.Bron: www.ad.nl