'Kleine stapjes die behandeling van borstkanker minder ingrijpend laten zijn'.

03-11-2019 19:03

Onderzoekster in het Catharina Ziekenhuis, Ingrid Poodt, heeft onderzoek gedaan naar de groep patiënten die een herhaalde schildwachtklierprocedure hebben ondergaan bij teruggekeerde borstkanker. "We zetten kleine stapjes om de behandeling van borstkanker minder ingrijpend te laten zijn", legt Poodt uit. Zij heeft haar onderzoek gedaan binnen de Sentinel Node And Recurrent Breast Cancer (SNARB) studie.


Vandaag 1 november 2019 promoveert zij met dit onderzoek aan de universiteit van Maastricht.


Tekst gaat verder onder de Foto:


Patiënten met teruggekeerde borstkanker werden tot voor kort standaard behandeld met een okselklierdissectie. "Dit is een uitgebreide operatie aan de lymfeklieren in de oksel met een grote kans op vervelende klachten zoals bijvoorbeeld oedeem in de arm of oksel. De schildwachtklierprocedure is een minder ingrijpende, alternatieve optie. Eerdere resultaten uit de SNARB studie toonden al aan dat een schildwachtklierprocedure ook voor een tweede keer kan worden ingezet om te onderzoeken of er sprake is van uitzaaiingen. In veel gevallen bleek dat een nieuwe 'schildwachtklier' was te detecteren. Ik heb gekeken of deze procedure wel veilig was? Wat nu als de procedure niet lukt? En heeft de ingreep überhaupt impact op bijvoorbeeld de kans op uitzaaiingen? Dat is waar ik me op heb gericht in mijn onderzoek", legt Poodt uit.


Schildwachtklier:

De schildwachtklier is de lymfeklier die als eerste lymfevocht uit de borst opvangt, zodat eventuele uitzaaiingen (metastasen) vaak het eerst in deze klier worden aangetroffen. De schildwachtklierprocedure is daarom een geschikte methode om onderzoek te doen naar eventuele lymfeklieruitzaaiingen. Bij teruggekeerde borstkanker wordt de schildwachtklier vaak niet in de oksel, maar bijvoorbeeld bij het borstbeen, het sleutelbeen of in de andere oksel gevonden.


Patiëntgegevens:

"In totaal hebben 36 ziekenhuizen deelgenomen aan de studie, 29 van de 36 ziekenhuizen hebben vanaf 2008 patiëntgegevens geleverd. Ik legde me in mijn onderzoek toe op deze groep van 536 patiënten met teruggekeerde borstkanker waarbij opnieuw een schilwachtklierprocedure is uitgevoerd. Er is vanaf 2008 ontzettend veel data verzameld. We hebben een heel duidelijk beeld gekregen wat nu precies de consequenties zijn van een herhaalde schildwachtklierprocedure", benadrukt ze. "Slechts een zeer klein percentage ontwikkelde opnieuw een recidief in de klieren rond de borst. Dit betekent dat het uitvoeren van een herhaalde schildwachtklierprocedure veilig is en dat dus de standaard okselklierdissectie overbodig is. Vervolgens is onderzocht of de uitkomst van een herhaalde schildwachtklierprocedure überhaupt invloed heeft op het ontwikkelen van uitzaaiingen elders in het lichaam. Dit bleek niet zo te zijn. Het lijkt erop dat ook het standaard weghalen van de schildwachtklier bij teruggekeerde borstkanker in de toekomst overbodig is.  Dit zorgt voor een aanzienlijke verbetering in de kwaliteit van leven van de patiënt."


Het promotieonderzoek van Ingrid Poodt doet ze binnen de Sentinel Node And Recurrent Breast Cancer (SNARB) studie.


Haar begeleiders en co-promotoren zijn dr. Grard Nieuwenhuijzen, dr. Robert-Jan Schipper en dr. Guusje Vugts.


Ingrid promoveert aan de Universiteit van Maastricht.
Bron: www.catharinaziekenhuis.nl/nieuws