Kritiek van ongeneeslijk zieke Oldenzaalse leidt tot betere uitleg borstkankeronderzoek.

04-02-2020 18:53


Auteur: Angelique Kunst - ad.nl/oldenzaalFoto ter illustratie.

Foto: Getty Images.

OLDENZAAL/DEN HAAG - Vrouwen die meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker krijgen voortaan betere uitleg over welke uitslagen ze wel, en welke ze niet te horen krijgen. Een en ander is het gevolg van kritiek van de ongeneeslijk zieke Oldenzaalse Annet Brinkerink, die vond dat ze te weinig informatie kreeg.

Het RIVM, dat de bevolkingsonderzoeken uitvoert, heeft onlangs de tekst op de website aangepast. Er wordt duidelijker uitgelegd dat vrouwen die meedoen aan het onderzoek uitsluitend gealarmeerd worden als er een serieus vermoeden van borstkanker is. Of als er een andere levensbedreigende aandoening is geconstateerd. Andere bevindingen worden niet gemeld. 


Ongeneeslijk:

De tekst is aangepast na Kamervragen van PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen. Zij reageerde daarmee op een artikel in deze krant over de Oldenzaalse Annet Brinkerink, bij wie ongeneeslijke borstkanker werd geconstateerd, nadat ze al diverse keren aan het borstkankeronderzoek had meegedaan. 


De uitslagen leken steeds gunstig, maar achteraf bleek dat er wel degelijk signalen waren geweest die op de ziekte konden wijzen. Maar de gevonden afwijkingen in haar borst waren volgens de richtlijnen van het onderzoek niet alarmerend: ze werden gezien als onschuldige 'nevenbevindingen'.


Verontwaardigd:

Brinkerink was verontwaardigd dat ze al die jaren niets te horen kreeg over deze 'nevenbevindingen'. En ze vond het ook onbegrijpelijk dat ze niet was geïnformeerd over het feit dat die bevindingen niet worden gemeld: "Ik had dat wel graag willen weten. Dan had ik zelf een afweging kunnen maken of ik meer onderzoek wilde. Dat is toch raar, dat iemand anders voor jou beslist, dat je dingen over je eigen lichaam niet hoeft te weten?"


Vaak onschuldig:

Brinkerink pleitte daarom voor het delen van álle resultaten van de onderzoeken.  Het RIVM, verantwoordelijk voor de bevolkingsonderzoeken, reageerde toen al terughoudend: het zou  financieel niet haalbaar zijn en het zou bovendien geen relevante informatie opleveren, omdat het overgrote deel van de nevenbevindingen onschuldig is.


Ploumen is het met Brinkerink eens dat nevenbevindingen veel vaker wèl actief moeten worden gemeld aan de onderzochte vrouw of aan haar huisarts. Maar staatssecretaris Blokhuis  van Volksgezondheid gaat daar niet in mee. 


'Balans is zoek'

Volgens hem is het bevolkingsonderzoek uitsluitend bedoeld voor de opsporing van borstkanker. Het melden van andere zaken heeft ongewenste consequenties, zoals veel meer onnodige verwijzingen en onderzoeken. Daardoor raakt volgens Blokhuis de balans zoek met de gezondheidswinst van het bevolkingsonderzoek. Wel zegde de bewindsman toe dat de website van het RIVM zal worden aangepast, 'waardoor nadrukkelijker wordt vermeld dat nevenbevindingen slechts bij uitzondering worden gemeld'.


Overigens kunnen vrouwen die per se de hele uitslag willen weten, deze wel opvragen bij het RIVM.Mammogram en borstkankeronderzoek:

hoe zit dat precies?


Bekijk hier de explainer die wij onlangs hebben gemaakt.Bron: www.ad.nl