Lager risico op borstkanker bij anorexiapatiënten.

08-06-2019 18:28Auteur: Myrna Linders - medischcontact.nlEr is geen verband tussen het hebben van anorexia nervosa en het ontwikkelen van kanker. Borstkanker is hierop echter een uitzondering. Het risico op deze vorm van kanker is lager bij anorexiapatiënten (RR 0,60, 95%-BI 0,50-0,80).


Dit blijkt uit systematische review en meta-analyse, uitgevoerd door Ferrán Catalá-López e.a., gepubliceerd in JAMA Network Open. Ze onderzochten zeven cohortstudies met in totaal 42.602 anorexiapatiënten.


Met name het risico op oestrogeengevoelige borstkanker bleek verlaagd. De auteurs suggereren dat verlaagde concentraties van oestrogeen en insulineachtige groeifactor in het bloed van anorexiapatiënten hier een verklaring voor zouden kunnen zijn. Daarnaast worden vrouwen met anorexia minder blootgesteld aan oestrogenen doordat zij later in de puberteit komen en vervroegd in de menopauze raken.
Bron: www.medischcontact.nl/nieuws