Leeftijdsspecifieke zorg jongvolwassenen met kanker nu ook beschikbaar in Zuyderland.

18-12-2022 18:23

 

 

 

 

 

Zuyderland Medisch Centrum biedt jongvolwassenen met kanker leeftijdsspecifieke zorg en ondersteuning die samenhangt met hun medische behandeling. Elk jaar horen ongeveer 3.900 jongvolwassenen tussen de 18 en 39 jaar in Nederland dat zij kanker hebben. Deze AYA’s (adolescents & young adults) zijn in de bloei van hun leven en verliezen bij de diagnose vaak grip op hun leven. Het AYA-team van Zuyderland richt zich op ‘Wie ben jij en wat heb je nodig?’ Tijdens en ook na kanker. Het team bestaat uit zorgprofessionals die specifieke kennis hebben over kanker op jongvolwassen leeftijd.

 

AYA’s hebben vaak vragen als het om de impact van het hebben van kanker gaat. Bijvoorbeeld over het afmaken van hun studie, solliciteren naar een eerste baan, het werken als zelfstandige, het afsluiten van een hypotheek of het stichten van een gezin.

 

Bovendien blijkt uit onderzoek dat kankercellen zich soms anders kunnen gedragen in een jongvolwassen lichaam en speelt erfelijke aanleg vaker een rol bij het ontstaan van de kanker. De medische behandeling dient daarom zoveel als mogelijk afgestemd te worden op deze unieke patiëntgroep. AYA-zorg heeft aandacht voor al deze leeftijdsspecifieke zorgbehoeften.

 

 

‘De problematiek is groot’

 

Verpleegkundig specialisten binnen Zuyderland geven aan steeds meer AYA’s te zien en worden vaker met nieuwe problematiek te worden geconfronteerd. ‘De werk gerelateerde problematiek is groot. Veel jongeren zijn zelfstandig of hebben een tijdelijk contract, zijn niet voldoende verzekerd voor arbeidsongeschiktheid of worden ontslagen en ontstaan velerlei problemen, los van het ziektebeeld. Wij willen hier ondersteuning bij bieden’.

 

AYA-patiënten vinden dat er specifieke aandacht nodig is voor de problemen waar jongeren met kanker mee geconfronteerd worden. Ze zien dat het leven van leeftijdsgenoten doorgaat, terwijl hun leven stilstaat en de toekomst onzeker is. Bij herstel is er een achterstand opgelopen die ze niet meer inhalen.

 

 

AYA Zorgnetwerk:

 

Het AYA-team van Zuyderland werkt samen met Maastricht UMC+ en is onderdeel van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk. Binnen dit netwerk worden AYA-zorgverleners ondersteund en geschoold, wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar kanker bij jongvolwassenen en expertise gedeeld. Zo blijft alle kennis en kunde over ‘kanker op AYA-leeftijd’ steeds actueel. Het AYA Zorgnetwerk is opgebouwd uit zes regionale zorgnetwerken waardoor AYA-zorg bij iedere AYA zo dichtbij als mogelijk voor handen is.

 

Binnen de regionale netwerken zijn er AYA-kenniscentra bij de UMC’s en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar AYA’s terecht kunnen met complexe problematiek. Het zorgnetwerk groeit omdat steeds meer ziekenhuizen en professionals uit de eerste lijn aansluiten. Samen gaan we uit van het principe: ‘Zorg, dichtbij huis als het kan, verder weg in een AYA-centrum als het moet.’”

 

 

    

 

 

 

Bron: www.zuyderland.nl/nieuws