Lorena Grondhuis Palacios.

10-06-2018 20:25


Auteur: Lorena Grondhuis - sickandsex.nlFoto: Lorena Grondhuis.


Tijdens haar wetenschappelijke stage voor de studie Geneeskunde kwam Lorena Grondhuis Palacios in aanraking met de afdeling Urologie en deed zij onderzoek naar prostaatkanker gerelateerde seksuele en relationele veranderingen. Deze stage heeft geleid tot een promotieonderzoek.


Haar onderzoek zal inventariseren welke problemen mannen met prostaatkanker en hun partners tegenaan lopen en welke vorm van zorg het meest gewenst is vanuit het perspectief van de patiënt. De relatiekwaliteit van patiënten en hun partners zal ook in ogenschouw worden genomen. Tevens zal zij landelijk onderzoeken hoe ziekenhuizen hun prostaatkanker gerelateerde seksuele zorg hebben georganiseerd en hoe de kwaliteit is van schriftelijk voorlichtingsmateriaal over prostaatkankerbehandelingen. Zodoende kan een kanteling plaatsvinden in de zorg voor prostaatkankerpatiënten, waarbij kwaliteit van leven een zeer belangrijk component is.
Bron: www.sickandsex.nl