Lotgenotenbijeenkomst Nabestaanden o.l.v. Annelies Snijkers bij Toon Hermena Huis Roermond op 21 September 2021.

21-09-2021 13:30
Lotgenotenbijeenkomst Nabestaanden:


Weer grip krijgen op je leven:


Het Toon Hermans Huis Roermond wil mensen die geconfronteerd zijn met het verlies van een dierbare de gelegenheid bieden om hun ervaringen met elkaar te delen. We organiseren regelmatig lotgenoten-bijeenkomsten, waar binnen de beslotenheid van deze groep, op een vertrouwelijke manier ervaringen uitgewisseld kunnen worden.


Tijdens de bijeenkomsten zal stilgestaan worden bij thema's die voor nabestaanden actueel zijn; het verwerkingsproces en alle emoties die hiermee samenhangen; steun uit de omgeving en onbegrip; weer grip op je leven krijgen enz.  We vinden het belangrijk dat iedereen de ruimte krijgt om zijn of haar verhaal te vertellen. Indien gewenst zullen we vervolgens met elkaar nader ingaan op de ervaringen, op een positieve en respectvolle manier, en daarbij proberen elkaar te ondersteunen.


Data + Tijd:  • 21 september 2021 - 13:30 tot 15:00


  • 19 oktober 2021 - 13:30 tot 15:00


  • 16 november 2021 - 13:30 tot 15:00


  • 21 december 2021 - 13:30 tot 15:00


Begeleiding:

De bijeenkomst wordt begeleid door Annelies Snijkers die veel ervaring met rouw- en verliesbegeleiding heeft en een gastvrouw van het Toon Hermans Huis Roermond.


Gastvrouw / heer:

Juliette van Straeten.


Kosten:

€ 5,- per bijeenkomst, de eerste keer is gratis.


Meer informatie en/of aanmelden:

Per mail via info@toonhermanshuisroermond.nl of telefonisch via 0475 856 801


Adres + Tel:

Toon Hermans Huis Roermond,

Willem II Singel 17,

6041 HP Roermond.

Tel: 0475 856 801
Bron: www.toonhermanshuisroermond.nl