Lotgenotencontactgroep “Samen-Zijn” met Annelies Snijkers en Lizet Heijnen bij Toon Hermans Huis Roermond. / Elke tweede en vierde dinsdag en elke donderdag in de even weken.

25-01-2022 13:30
Lotgenotencontactgroep "Samen-Zijn":


Kijken naar wat "was" en "wat is".


Vaak wordt er in de directe omgeving gezocht naar steun en begrip voor de situatie waarin men zich bevindt maar men stuit in het eigen steunsysteem vaak op onbegrip. Doordat lotgenoten vaak in soortgelijke situaties verkeren kunnen zij begrip bij elkaar vinden.


Het doel van een lotgenotencontactgroep is om vooral op een positieve manier met elkaar kennis en ervaringen te delen. De situatie waarin de deelnemers zich bevinden kan niet worden veranderd, maar wel de manier waarop deze wordt beleefd en hoe er mee wordt omgegaan.


Tijdens de bijeenkomsten krijgt iedereen voldoende tijd om zijn of haar inbreng te doen en is er ruimte om gevoelens te delen. Iedereen gaat respectvol met elkaar om en er wordt vertrouwelijk omgegaan met de verhalen die gedeeld worden.


Data + Tijd + Begeleiding:


  • Elke 2de en 4de dinsdag van de maand Annelies Snijkers, groep 1.
  • Elke donderdag op de even weken, Lizet Heijnen, groep 2.


De tijd is telkens van 13:30 tot 15:00 uur


Gastvrouw/-heer:

Juliette van Straeten en Truus Joosten.


Aantal deelnemers:

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.


Kosten:

€5,- per persoon per bijeenkomst.


Aanmelden:

Per mail via info@toonhermanshuisroermond.nl of telefonisch via 0475 856 801, bij Margaret Beerens.


Adres + Tel:

Toon Hermans Huis Roermond,

Willem II Singel 17,

6041 HP Roermond.

Telefoon: 0475 856 801
Bron: www.toonhermanshuisroermond.nl