Lotgenotengroep Borstkanker in Toon Hermans Huis Drente. Elke Donderdag.

04-01-2018 19:30


In januari 2016 zijn we gestart met de groep Lotgenoten voor vrouwen met borstkanker. Tijdens de bijeenkomsten wisselen lotgenoten onderling ervaringen uit. Dit gebeurt vaak aan de hand van een bepaald thema, zoals de invloed van kanker in het gezin, reacties van familie en vrienden, problemen met het werk, omgaan met artsen, alternatieve behandelingen, angst voor pijn. Eigenlijk kan alles aan de orde komen. Mensen krijgen door het contact met lotgenoten meer zelfvertrouwen ('ik doe het eigenlijk helemaal zo slecht nog niet'), ze komen beter op voor zichzelf en durven de regie over hun leven in eigen handen te nemen. En niet te vergeten: onderzoek heeft uitgewezen dat contact met lotgenoten mensen met kanker minder bang en onzeker maakt.


Datum + Tijd:

De bijeenkomsten zijn op donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur.


Opgave en/of informatie:

Dit kan via activiteiten@toonhermanshuisdrenthe.nl of telefonisch tijdens openingsuren op 0528-820236.
Bron: www.toonhermanshuisdrenthe.nl