Luisterlijn Diaconaal Inloophuis Soest blijft open.

10-05-2020 19:19De opening van het Diaconaal Inloophuis, kort voordat de deur alweer op slot moest vanwege het coronavirus.

Eigen foto.

SOEST Nog maar nauwelijks van start gegaan en dan alweer moeten sluiten. Na een drukbezochte feestelijke opening op 2 maart 2020 ontving Diaconaal Inloophuis Soest meteen de eerste gasten. Een aantal dat snel toenam.


Toen moest van de ene op de andere dag de deur op slot. Beperking van de besmetting en beheersing van het coronavirus vroegen om dit soort maatregelen. ,,Onze, op het individu gerichte samenleving, krijgt een spiegel voorgehouden", zegt Joost Kruiswijk, bestuurslid van het inloophuis. ,,Als mensen hebben we ontzettend behoefte aan contact met anderen. Dit raakt al onze relaties."


Het Inloophuis beoogde juist de afstand tussen mensen te overbruggen. Om verbindingen te leggen en relaties te versterken. Maar ondanks de versoepelde maatregelen geldt nog steeds social-distancing; de 1,5 meter blijft voorlopig. ,,Wanneer en hoe we wel weer open kunnen, bekijken we steeds opnieuw. Want we willen er zo spoedig mogelijk weer in 'levende lijve' zijn voor onze bezoekers."


In deze 'tussentijd' blijft de 'Luisterlijn' open voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor.

(Video)bellen kan elke werkdag van 14:00-15:00 uur op 06-58875243, ook voor een eenvoudig praatje.


Meer informatie: www.inloophuissoest.nl
Bron: www.soestercourant.nl