Mannen Steunen Mannen in Toon Hermans Huis Sittard. / Elke maandag in de even weken.

06-01-2020 14:30
Mannen Steunen Mannen:


Voor mannen die zelf of in hun directe omgeving geconfronteerd zijn met kanker.

Vaak wordt er in de directe omgeving gezocht naar steun, maar men stuit daarbij toch regelmatig op onbegrip. Doordat lotgenoten in soortgelijke situaties verkeren kunnen zij echter herkenning bij elkaar vinden.


Tijdens de bijeenkomsten, in een kleine besloten setting, krijgt iedereen voldoende tijd om zijn inbreng te doen en is er ruimte om gevoelens te delen. Iedereen gaat respectvol met elkaar om en er wordt vertrouwelijk omgegaan met de verhalen die gedeeld worden.

Data + Tijd:

Elke maandag in de even weken van 14:30 tot 16:00 uur. 


Adres + Tel:

Toon Hermans Huis Sittard,

Paardestraat 31,

6131 HB Sittard.

Tel: (046) 451 64 74

E-mail: info@toonhermanshuissittard.nl
Bron: www.toonhermanshuissittard.nl