Mannen Steunen Mannen bij Toon Hermans Huis Sittard. / Elke maandag in de even weken.

10-01-2022 14:30

                                        


Vaak wordt er in de directe omgeving gezocht naar steun, maar men stuit daarbij toch regelmatig op onbegrip. Doordat lotgenoten in soortgelijke situaties verkeren kunnen zij echter herkenning bij elkaar vinden.


Tijdens de bijeenkomsten, in een kleine besloten setting, krijgt iedereen voldoende tijd om zijn inbreng te doen en is er ruimte om gevoelens te delen. Iedereen gaat respectvol met elkaar om en er wordt vertrouwelijk omgegaan met de verhalen die gedeeld worden.


Wanneer:

In de oneven weken op maandag van 14:30 tot 16:00 uur.


Voor wie:

Voor mannen die zelf of in hun directe omgeving geconfronteerd zijn met kanker.


Adres + Tel:

Toon Hermans Huis Sittard

Paardestraat 31

6131 HB Sittard

Tel: (046) 451 64 74

E-mail: info@toonhermanshuissittard.nl
Bron: www.toonhermanshuissittard.nl