Medisch risico bij venetoclax.

21-06-2021 10:44


Beeld Pavel Danilyuk.


Het leukemiemiddel Venclyxto (venetoclax) geeft, ook met de laagst toegestane hoeveelheid van dit middel, het risico op het tumorlysissyndroom (TLS). Dit blijkt uit recente meldingen. Bij TLS komen in korte tijd heel veel afbraakstoffen van dode kankercellen vrij. Het lichaam kan die niet goed wegwerken.


De symptomen van het tumorlysissyndroom (TLS) zijn koorts, misselijkheid, kortademigheid, verwardheid en donkere of troebele urine. Op een patiëntenkaart die je als patiënt meekrijgt van je arts, staat wat je als patiënt moet doen om TLS te voorkomen. Wie last krijgt van symptomen van TLS moet stoppen met het innemen van venetoclax en contact opnemen met de behandelend arts.


Het middel venetoclax wordt gebruikt bij de behandeling van patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL), een vorm van bloedkanker, al of niet in combinatie met andere medicijnen. De medicijnautoriteit College ter Beoordeling van Geneesmiddelen komt met aangepaste adviezen voor artsen en patiënten om TLS te helpen voorkomen.
Bron: www.hematon.nl/nieuwsberichten