Mesothelioom. Wat is asbestkanker?

18-01-2021 17:45Auteur: Meintje Haringsma - gezondheidenco.nlAsbestkanker wordt ook wel mesothelioom of borstvlieskanker genoemd.  Andere benamingen zijn ook longvlieskanker of buikvlieskanker. De kwaadaardige tumoren zitten bij deze kankersoort in de vliezen van de borstkas (een vlies tussen ribben en de longen) of in de vliezen van longen/ en of luchtwegen. Een mesothelioom kan ook in het borstvlies, buikvlies of in het hartzakje voorkomen.
Mesothelioom

Asbestkanker:


Een mesothelioom wordt vaak asbestkanker genoemd omdat ongeveer bij 85% van de gevallen mensen in aanraking zijn geweest met asbest. Asbestkanker groeit vaak vanuit het borstvlies naar de organen in de buurt van het borstvlies. Bijvoorbeeld naar de longen, het middenrif en de organen in de buik. Een mesothelioom groeit vaak snel en is meestal niet te genezen.


Waar zit asbestkanker?

Meestal ontstaat mesothelioom in het borstvlies. Soms dus ook in een ander vlies, maar die kans is wel kleiner.


Procentueel ziet dat er zo uit:


 • 5 tot 10% in het buikvlies: het vlies rondom de spijsverteringsorganen
 • minder dan 1% in het hartzakje: het vlies rondom het hart
 • minder dan 1% in het vlies rondom de teelballenOorzaken voor mesothelioom:


Er is ook een kleine groep mensen die een mesothelioom krijgt zonder ooit in aanraking te zijn geweest met asbest.


Andere risicofactoren zijn:


Erfelijke aanleg. Mensen met een afwijking in het BAP1-gen hebben een hoger risico op mesothelioom. Deze genetische afwijking kan van ouder op kind overgaan. Wel is deze afwijking heel erg zeldzaam. Op de hele wereld zijn maar een paar families bekend die er aan lijden. Bij hen komt mesothelioom wel vaker voor.Sereuze vliezen:


De vliezen waar asbestkanker kan ontstaan worden ook wel aangeduid als sereuze vliezen. Sereuze vliezen zitten om organen heen: tussen de binnenkant van een lichaamsholte en de buitenkant van de organen in die lichaamsholte. Deze vliezen bestaan uit een speciale laag cellen die we het mesotheel noemen. En juist in dat mesotheel kan,  als er asbestdelen terecht komen,  asbestkanker ontstaan.


Hoe ontstaat asbestkanker?

Mesothelioom of asbestkanker ontstaat in de meeste gevallen zoals gezegd als iemand is blootgesteld aan asbestvezels. Asbest werd vroeger veel gebruikt in de bouw van woningen en gebouwen. Maar ze werden ook gebruikt in de zware industrie of op scheepswerven. Asbest bestaat uit minuscule vezels die je zo niet kunt zien. Als iemand inademt, kunnen die piepkleine vezels in de longen terechtkomen. Vanuit daar komen ze in het borstvlies terecht. Daardoor kan asbestkanker ontstaan. Overigens krijgt niet iedereen die aan asbest heeft blootgestaan asbestkanker. De wetenschap onderzoekt nog waarom de ene het wel krijgt en de andere niet.


Vaker bij mannen:


Wat wel duidelijk is dat meer mannen worden getroffen door de ziekte dan vrouwen. Dit komt omdat mannen vroeger vooral beroepen hadden waarbij ze met asbest werkten.  Patiënten kwamen vaak met asbest in aanraking door hun werk als timmerman, scheepsbouwer, spoorwegwerker of loodgieter. De ziekte openbaart zich vaak veel later. Wel 20 tot 60 jaar na blootstelling aan de vezels komt vaak aan het licht dat iemand aan asbestkanker lijdt.


Soorten asbest:


Er is overigens niet 1 soort asbest, maar verschillende soorten met een eigen kleur. Zij kunnen allemaal asbestkanker  veroorzaken.  Wel is gebleken dat blauwe en bruine asbest het meest schadelijk zijn. In Nederland werd vaak een mix van die soorten gebruikt. Asbest is tegenwoordig verboden in Nederland en gebouwen waar het nog wel in zit worden gesaneerd. In 2024 moet asbest overal verwijderd zijn. Dat is vanwege de gezondheidsrisico's wel specialistisch werk. De mensen die zich er mee bezig houden, zijn helemaal ingepakt en dragen maskers om te voorkomen dat ze de minuscule deeltjes kunnen inademen of hun kleding in aanraking komt met de stof. 


Vrouwen of andere huisgenoten die asbestkanker krijgen:


Vrouwen of huisgenoten van mensen die met asbest hebben gewerkt, kunnen ook asbestkanker krijgen. De vezels reizen namelijk ook mee op kleding en kunnen zo worden overgedragen op anderen. Sommige mensen die asbestkanker hebben gekregen hebben geen idee waar ze in aanraking zijn geweest met asbest.


Klachten bij asbestkanker:

Het verraderlijke van ook deze soort kanker is weer dat mesothelioom eerst helemaal geen of weinig klachten geeft. Iemand heeft dus eerst niet door dat er iets aan de hand is.


Klachten die kunnen duiden op asbestkanker zijn:


 • Pijn in de borstkas
 • Kortademigheid met vochtophoping achter een long
 • Hoesten
 • De borstkas moeilijk kunnen bewegen
 • Pijn bij diepe doorademen
 • Als de tumor tussen de ribben groeit: zwelling op de borstkas
 • Als de tumor op de slokdarm drukt, lijkt het eten niet weg te willen
 • Plattere borstkas die soms ook scheef staat. Daardoor gaat de ene schouder lager staan dan de andere
 • Als de kanker al verder gevorderd is, wordt de conditie van de patiënt vaak veel slechter en worden de klachten steeds erger.
 • Vermoeidheid
 • Minder eetlust
 • AfvallenBehandeling van asbestkanker:


In veel gevallen wordt bij asbestkanker of mesothelioom gekozen voor chemotherapie en radiotherapie. Er wordt niet vaak geopereerd bij deze soort kanker. Dit komt omdat het vaak niet mogelijk is om de hele tumor weg te halen omdat het op een nare plek onder de borstkas zit. Met chemotherapie wordt vaak de levensverwachting verlengd. Het is echter ook een zware behandeling. Radiotherapie wordt vaak gebruikt om de pijn te verlichten of bepaalde problemen te verhelpen of te verminderen zoals slikklachten.


Hoe vaak komt het voor?

Mesothelioom komt niet zo vaak voor. In 2019 kregen 606 mensen de diagnose mesothelioom. Van deze 606 mensen zijn er 490 man en 116 vrouw. Mesothelioom komt vooral voor bij mensen ouder dan 60 jaar.Levensverwachting:


Na 5 jaar zijn gemiddeld nog 7 van de 100 mensen in leven.asbestkanker, Mesothelioom

Asbestslachtoffers Vereniging Nederland:


Mensen die asbestkanker, asbestose of longkanker hebben opgelopen door het werken met asbest kunnen terecht bij de Asbestslachtoffers Vereniging Nederland. Alle mensen die in Nederland mesothelioom krijgen, hebben recht op een financiële tegemoetkoming. Ook als niet bekend is waar ze in contact met asbest zijn geweest . Ex-werknemers kunnen ook een aanvraag voor een schadevergoeding indienen.


Ervaring:


Heb je ervaring met asbestkanker? Of heb je tips of aanvullingen? Stuur dan een mail naar: gezondheidenco@ndcmediagroep.nl

Bron: www.gezondheidenco.nl