Mogelijk kankerrisico door uitstoot vezels ESD in Delfzijl.

05-12-2018 17:20
'Blazers' blijven een hardnekkig probleem bij ESD-Sic: regelmatig doet zich zo'n stofexplosie voor ondanks forse investeringen om ze terug te dringen. Foto Archief DvhN

'Blazers' blijven een hardnekkig probleem bij ESD-Sic: regelmatig doet zich zo'n stofexplosie voor ondanks forse investeringen om ze terug te dringen.

Foto Archief DvhN.
Het chemiebedrijf ESD-SIC in Farmsum moet de provincie duidelijk maken hoe zij de uitstoot van mogelijk kankerverwekkende vezels gaat voorkomen.


Aanleiding zijn recente luchtmetingen van TNO. Daaruit blijkt dat op twee plekken zogenoemde SIC-vezels zijn waargenomen. Dat is gebeurd op locaties op een kilometer afstand van de fabrikant van het slijpmiddel siliciumcarbide.


Meetnetwerk:

TNO deed de metingen na eerdere afspraken over meetnetwerk rond het industriegebied Oosterhorn. Met dat meetnetwerk wordt in de gaten gehouden wat er uit de schoorstenen komt en hoever zich dat verspreidt. Ook stank speelt hierbij een rol. De SIC-vezels van ESD werden bij de eerste sessie gemeten.


Volgens de provincie is sprake van een 'zeer lage concentratie' die bovendien een 'zeer beperkt risico' vormt. Desalniettemin zal nader onderzoek plaatsvinden. ,,Om dit scherper in beeld te brengen. Verder doen we er in nauwe samenwerking met gemeente Delfzijl, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, GGD, TNO en RIVM alles aan wat binnen ons vermogen ligt om hierop gepaste actie te ondernemen'', laat Gedeputeerde Staten woensdag weten.


Passende maatregelen:

De provincie heeft ESD-SIC op de hoogte gebracht van de meetresultaten en is hierover sinds deze week in gesprek met het bedrijf. In afwachting van 'passende maatregelen' door het chemische bedrijf zelf, gaat TNO extra monsters nemen in de nabije (woon)omgeving.


ESD-SIC meldt dat het aandeel gemeten SIC-vezels ver onder de grenswaarde ligt. Het bedrijf zegt met enige regelmaat stofonderzoek uit te voeren. ,,Uit geen enkel onderzoek tot op heden is gebleken dat de wettelijke grenswaarden of gezondheidskundige normen worden overschreden.''


Alarmfase 1:

Lucas Wams van de Klankbordgroep Milieu Borgsweer reageert geschrokken. ,,Het is zeer verontrustend dat er een meetbare hoeveelheid kankerverwekkende stoffen zijn aangetroffen in de vezels. Alarmfase 1 zou ik zeggen. Bij een blazer, dat is een stofuitstoot, gaat er 4000 ton stof de lucht in. Dat zijn 64 zakken cement.''


Volgens Wams is er alle reden voor meer onderzoek, ondanks dat altijd is gezegd dat er bij blazers geen gevaar is voor de volksgezondheid. ,,Wij pleiten voor meer metingen. Maar laten we ook nuchter blijven en niet hysterisch doen. Het gaat niet aan om over iedere persoon die in de omgeving aan kanker overlijdt, te zeggen dat dit door ESD komt. Dat gaat veel te ver.''


Lees hier de volledige reactie van ESC-SIC.
Bron: www.dvhn.nl/groningen