Moleculaire karakterisering van elke tumor.

22-06-2022 17:30

 

 

 

 

 

 

 

 

De tumor van elk kind dat behandeld wordt in het Prinses Máxima Centrum wordt moleculair gekarakteriseerd. Dat is het resultaat van intensieve samenwerking tussen kinderoncologen, onderzoekers en het team van het Laboratorium voor Kinderoncologie. De diagnose van een kind met kanker wordt hierdoor betrouwbaarder en preciezer.

 

Met moleculaire karakterisering worden de genen die in de tumorcel actief zijn via RNA-DNA-sequencing in beeld gebracht en de afwijkingen en fouten van de tumorgenen geanalyseerd. Dit is sinds kort onderdeel van de standaard diagnostiek om een precieze diagnose te kunnen stellen. Vervolgens wordt met deze informatie door een team van onderzoekers en artsen besproken welke aangrijpingspunten voor nieuwe medicijnen er zijn. Wekelijks vindt deze multidisciplinaire bespreking, de zogenoemde tumorboard, plaats en kan voor ieder kind de beste behandeling worden vastgesteld.

 

 

Uniek:

 

Bas Tops, hoofd Laboratorium voor Kinderoncologie: ‘We hebben er vanaf de opening van het Máxima in 2018 naar toegewerkt om de moleculaire karakterisering tot standaard diagnostiek te maken. Dit geeft belangrijke informatie over de tumor. We zijn het eerste laboratorium waar moleculaire karakterisering van elke tumor bij de routine diagnostiek behoort.’ De kinderoncoloog voor vroege fase geneesmiddelen, Natasha van Eijkelenburg, vult aan: ‘Goede diagnostiek is essentieel om te werken aan doelgerichte therapie, de zogenoemde precision medicine. We steken veel energie in het beschikbaar maken van nieuwe middelen in ons centrum.’

 

 

Precision medicine:

 

De tumorcellen worden steeds vaker getest op de werkzaamheid van nieuwe en bekende geneesmiddelen. En de resultaten hiervan worden gerapporteerd aan de behandelend artsen. Max van Noesel, kinderoncoloog solide tumoren, legt uit: ‘Veel mensen in ons centrum werken al aan deze ‘drugtesting’, maar het kost nog teveel tijd voordat er een uitslag is, en is daarom nog niet toepasbaar in de patiëntenzorg. We werken eraan om dit steeds sneller te doen. Dan is de pijplijn voor doelgerichte therapie voor kinderen met kanker compleet. Met de moleculaire karakterisering voor iedere tumor hebben we al een belangrijke stap voorwaarts gezet, dankzij de samenwerking tussen research en zorg.’

 

 

 

 

Bron: www.zorg.prinsesmaximacentrum.nl