Na AZ Groeninge starten ook Waregems OLV van Lourdesziekenhuis en Sint-Jozefskliniek in Izegem met Onco@home.

05-05-2021 18:09Auteur: Peter Lanssens - hln.be/kortrijkillustratiebeeld

illustratiebeeld.

Foto: Science Photo Library.
KORTRIJK/WAREGEM: Onco@home, die het mogelijk maakt om gespecialiseerde zorg bij kankerpatiënten deels ook thuis te doen, wordt uitgebreid. Nu werkt de dienst al met partners AZ Groeninge in Kortrijk, Wit-Gele Kruis, i-mens, ZorgConnect en Kom op tegen Kanker. Sinds deze maand kunnen ook patiënten die behandeld worden in het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesziekenhuis in Waregem kiezen voor deze alternatieve zorgvorm. Er worden nu 40 Onco@home-thuisverpleegkundigen ingezet.


Kankerpatiënten gaan voor hun behandeling vaak naar het dagziekenhuis. Die veelvuldige bezoeken zijn emotioneel belastend, hebben een grote impact op hun sociaal leven en genereren ook een kost voor patiënt en maatschappij. Thuishospitalisatie laat toe om een deel van de gespecialiseerde zorg thuis te laten plaatsvinden. Onco@home past deze zorgvorm in twee situaties toe: voor de voorbereiding van een kankerbehandeling die via aders wordt toegediend en voor toediening van een kankerbehandeling via onderhuidse injectie.


Bloedname:


De eerste toepassing is een voorbeeld van gedeeltelijke thuishospitalisatie. Een gespecialiseerde thuisverpleegkundige doet thuis een bloedname, bevraagt eventuele symptomen en controleert vitale parameters. Zorgverleners van het betrokken ziekenhuis gaan met die gegevens na of de behandeling de volgende dag veilig kan doorgaan in het ziekenhuis. Het kan ook al voorbereid worden. Hierdoor verloopt de dagopname vlotter en is de patiënt sneller terug thuis.


De tweede toepassing is een voorbeeld van volledige thuishospitalisatie. Een gespecialiseerde verpleegkundige dient injecties thuis toe, zodat de patiënt enkel voor controlemomenten bij de behandelend arts naar het ziekenhuis moet.
Vroeger spendeerde ik vaak de hele dag in het ziekenhuis en zat ik lang te wachten. Nu gebeurt de voorbereiding voor de chemotherapie de dag ervoor bij mij thuis.

Een patiënt.
Uit een bevraging onder patiënten binnen Onco@home, blijkt dat 93 procent de voorkeur geeft aan thuishospitalisatie. Zo'n 7 procent heeft geen voorkeur. Een patiënt vertelt: "Vroeger spendeerde ik vaak de hele dag in het ziekenhuis en zat ik lang te wachten. Nu gebeurt de voorbereiding voor de chemotherapie de dag ervoor bij mij thuis, door een thuisverpleegkundige die daar speciaal voor opgeleid is. In het ziekenhuis ga ik enkel langs bij de arts en daarna krijg ik mijn behandeling. Dat gaat sneller en ik ervaar minder stress."De Tekst gaat verder onder de Foto:Illustratiebeeld. 

Foto: getty.
Patiënt staat centraal:


Een thuisverpleegkundige getuigt: "Het mooie aan dit project is dat de patiënt echt centraal staat. Vanuit zijn of haar situatie wordt bekeken of bepaalde zorg ook thuis kan gebeuren, in nauw overleg met alle betrokken zorgpartners. Als thuisverpleegkundige ben je thuis de ogen van de arts en volg je mee op hoe je patiënt de vorige therapie heeft ervaren. Ook de samenwerking met andere thuisverpleegkundigen en zorgverleners in het ziekenhuis is positief."
Elke patiënt die in aanmerking komt  voor thuishospitalisatie, heeft een vrije keuze, Dt vind ik persoonlijk een van de grote sterktes van dit project.

Projectcoördinator Jana Missiaen.
Jana Missiaen, verpleegkundige en projectcoördinator Onco@home in AZ Groeninge: "Er zijn ook patiënten die bewust niet voor thuishospitalisatie kiezen. Sommigen geven aan zich veiliger te voelen in het ziekenhuis, anderen willen het thuisfront wat afschermen van hun zorgtraject. Elke patiënt die in aanmerking komt voor thuishospitalisatie, heeft een vrije keuze. Dat vind ik persoonlijk een van de grote sterktes van dit project."


Opleiding:


Vanaf mei 2021 starten ook het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesziekenhuis in Waregem en de Sint-Jozefskliniek in Izegem met gedeeltelijke thuishospitalisatie binnen het project Onco@home. Om die uitbreiding mogelijk te maken, worden extra thuisverpleegkundigen van verschillende thuisverplegingsorganisaties opgeleid. Ze volgen theoretische modules, lopen stage in de verschillende dagziekenhuizen en gaan met de huidige equipe mee op huisbezoek. Ze krijgen onder andere informatie over de procedures, zodat de verzorging bij elke patiënt op een uniforme en veilige manier verloopt.


De verpleegkundigen moeten de opleiding succesvol afronden voor te starten met Onco@home-huisbezoeken.


Wie in behandeling is voor kanker in AZ Groeninge, OLV van Lourdes of Sint-Jozef, kan aan de behandelend arts vragen of thuishospitalisatie mogelijk is.
Bron: www.hln.be