Nationaal Actieplan: Omdat leven met en na (borst)kanker over meer gaat dan overleven.

11-09-2020 20:32


Door betere opsporing en behandelmogelijkheden is de overleving van borstkanker de laatste jaren toegenomen; het aantal patiënten dat vijf jaar na de diagnose nog in leven is, is sinds 2000 gestegen van 79% naar 88%. Toch is er steeds meer bekend over de effecten van de ziekte en behandeling op kwaliteit van leven. Veel patiënten ervaren (late) gevolgen van borstkanker, zoals vermoeidheid, angst voor terugkeer van de ziekte, problemen met seksualiteit en financiële stress. Om de zorg en begeleiding van iedereen die leeft met en na kanker te verbeteren, wordt vandaag het Nationaal Actieplan Kanker & Leven gelanceerd.


Het Nationaal Actieplan is een initiatief van de Taskforce Cancer Survivorship Care waar Borstkankervereniging Nederland samen met zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers en andere patiëntenorganisaties deel van uitmaakt. Onze belangenbehartiger Mirjam Velting is van begin af aan betrokken geweest om patiëntenperspectief in te brengen en mee te schrijven. In het plan staat welke maatschappelijke visie, strategie en stappen noodzakelijk zijn om de zorg voor mensen die leven met en na kanker op lichamelijk, psychisch en sociaal/maatschappelijk gebied te verbeteren.


Doelstellingen actieplan:

In het actieplan zijn vijf aandachtspunten opgenomen:


  1. Meer kennis en expertise over (late) gevolgen
  2. Betere afstemming van zorg
  3. Vast aanspreekpunt voor iedere patiënt
  4. Aandacht voor werk vanaf de diagnose
  5. Financiële drempels wegnemenBij BVN werken wij hard aan deze doelstellingen, onder meer door bij ziekenhuizen hierover in gesprek te gaan, zodat de zorg voor mensen met en na kanker verbetert. Vandaag vragen onze vrijwilligers hier extra aandacht voor. Noortje vertelt over late gevolgen , Meriam over betere afstemming van de zorg , Marjan pleit voor een vast aanspreekpunt Anjo deelt haar ervaring met werk en Anja geeft meer informatie over financiën bij borstkanker


Nazorg begint bij de diagnose:

Nazorg begint bij de diagnose. Dit is een slogan die wij al jaren omarmen. Eerder stelden wij al een 10 puntenplan voor nazorg op. In dit plan - dat we samen met ervaringsdeskundigen maakten - vertellen we hoe goede nazorg eruit moet zien. Onze patient advocates bespreken dit plan met verpleegkundigen in ziekenhuizen, zodat mensen met en na kanker de juiste nazorg krijgen. Dankzij de Taskforce kunnen we dit nu gezamenlijk met zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers en andere patiëntenorganisaties oppakken. En dat is belangrijk, want alleen samen lukt het om leven met en na kanker te verbeteren."Uiteindelijk willen we patiënten na hun behandeling zo goed mogelijk helpen om hun leven weer een beetje op de rails te krijgen" - Mirjam Velting, belangenbehartiger BVN


Congres Kanker & Leven:

Vandaag 11 Sep 2020 wordt het Nationaal Actieplan gelanceerd op het online congres Kanker & Leven In één van de sessies praten belangenbehartiger Maaike Schuurman en ervaringsdeskundige Jolanda namens BVN met Vera Atema, adviseur van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), over kwaliteit en duurzame toegankelijkheid van online zelfmanagement tools. Jolanda deelt haar eigen ervaringen met online ondersteuning. Ook vertelt zij samen met Maaike over hoe BVN dit soort tools, die in ons Overzicht online ondersteuning staan, evalueert. Dit platform met een actueel overzicht van borstkanker tools ontwikkelde we al een aantal jaar geleden.


Meer informatie:

In 2016 maakten wij een special over late gevolgen bij borstkanker  In deze speciale editie van ons magazine blad B lees je ervaringsverhalen, tips en praktische informatie. Allemaal over het onderwerp late gevolgen.


B-bewust helpt je bij het voorbereiden van gesprekken met zorgverleners over late gevolgen. Zo krijg jij de informatie die je nodig hebt om keuzes te maken over je behandeling.


Bekijk hier de vragenlijst en maak je persoonlijk checklist aan.Het congres Kanker & Leven is vandaag 11 Sep 2020 te volgen op social media via #kankerenleven.