Nationaal Platform voor inloophuizen in België.

18-08-2021 19:57
Stichting tegen Kanker ijvert voor de officiële erkenning van inloophuizen als essentieel in het oncologisch zorgtraject:Naast de medische behandeling is psycho-sociale zorg minstens even belangrijk in het oncologisch traject van mensen met kanker. Voor Stichting tegen Kanker kadert dit in een van haar belangrijke missies, nl. patiëntbegeleiding. Ze houdt hiervoor de vinger aan de pols op het veld en zet mensen, middelen en tijd in om projecten te ondersteunen die patiënten begeleiden. Met als ultieme doel dat deze projecten uiteindelijk autonoom kunnen functioneren in optimale omstandigheden.


De rol van de inloophuizen is in dit kader zeer belangrijk. Mensen met kanker kunnen er op verhaal komen, lotgenoten ontmoeten en deelnemen aan versterkende activiteiten. Daarom zet de Stichting voor deze huizen een Nationaal Platform op om samen te streven naar een officiële erkenning in België als essentiële actoren in het zorgtraject van mensen met kanker. Al 23 Belgische inloophuizen stappen mee in dit project.


Nationaal Platform:


Op dit ogenblik werken inloophuizen vrij autonoom en onafhankelijk van elkaar zonder overheidssteun. Met het Nationaal Platform wil Stichting tegen Kanker de positie van de inloophuizen versterken, de optimale (samen)werking ervan faciliteren en samen aan een lobbydossier werken voor de officiële erkenning.


In dit lobbydossier worden kwantitatieve en kwalitatieve gegevens verzameld over de werking en de impact van inloophuizen. Dit geeft een goed beeld over de eigen werking enerzijds, maar geeft anderzijds ook een goed zicht op de noden van de cliënten en bezoekers aan de inloophuizen. Die resultaten zullen de belangrijke basis vormen van het lobbydossier.


Stichting tegen Kanker wil bovendien een aantal activiteiten binnen het aanbod van de inloophuizen financieren.


"De rol van het inloophuis is aanvullend of complementair op de oncologische zorg in een ziekenhuis. Het is slechts door de combinatie van de zorg voor lichaam én geest dat je kan komen tot een integrale zorg voor patiënten met kanker en hun familie."


Longarts Dr Ann-Marie Morel, voorzitter van A touch of Rose vzw.


5-jaren plan:


Het opstellen van een goed onderbouwd lobbydossier werd in een 5-jaren plan gegoten. Stichting tegen Kanker wil immers graag tijd voorzien voor een exhaustieve uitwisseling van ervaringen en kennisoverdracht. Dat zorgt voor betere beslissingen. De komende 5 jaar gaan de verschillende deelnemers aan dit Nationaal Platform aan de slag in werkgroepen rond het lobbydossier, de financiële ondersteuning en de onderlinge samenwerking.


In 2021 wordt het Nationaal Platform gecreëerd en over financiering nagedacht. In 2022 wordt de werking van de werkgroepen verder geoptimaliseerd. In 2023 en 2024 worden de data samengebracht en krijgt het lobbydossier vorm. In 2025 ten slotte begint dan het effectieve lobbywerk.


Deelnemers:


Op dit ogenblik werken 12 Vlaamse en 11 Waalse zorghuizen mee maar iedereen blijft welkom, ook de huizen die dit jaar nog opstarten.
Bron: www.kanker.be/nieuws