Nieuwe behandeling longkanker voorwaardelijk in basispakket.

29-12-2019 12:21

Minister Bruins (Medische Zorg) heeft besloten om een nieuwe behandeling van  longkanker tijdelijk toe te laten tot het basispakket. Patiënten krijgen  hiermee per 1 januari 2020 toegang tot de startbehandeling met het  geneesmiddel osimertinib. Het gaat om volwassen patiënten met een  bepaald type lokaalgevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellige  longkanker (NSCLC). Het besluit van de minister volgt op  prijsonderhandelingen met de leverancier.


Het geneesmiddel osimertinib zat al in het basispakket voor de vervolgbehandeling van patiënten met longkanker. Nu is de vergoeding  voor de startbehandeling met het geneesmiddel ook beschikbaar gekomen. Het Zorginstituut adviseerde de minister hier eerst over te  onderhandelen vanwege de hoge prijs en de onzekerheid tussen de kosten en de baten van deze behandeling voor de patiënt. De afgelopen weken  zijn de prijsonderhandelingen met de leverancier afgerond. De afspraken  gelden voor 1 jaar.


Inmiddels zijn er nieuwe studieresultaten bekend over de  overlevingswinst die gepaard gaat met de inzet van het geneesmiddel als  startbehandeling. De leverancier is in gesprek met het Zorginstituut  over deze resultaten. Mogelijk volgen er na een advies van het  Zorginstituut dan nieuwe prijsonderhandelingen voor vergoeding van het  geneesmiddel voor een langere periode.
Bron: www.medicalfacts.nl