Nieuwe directeur Stomavereniging.

29-01-2020 17:16
Per 10 februari 2020 start Jan Hobbelen als nieuwe directeur bij de Stomavereniging.


Hij neemt het stokje over van Hans Sureveen die ruim 1 jaar interim directeur is geweest.


Jan Hobbelen:

Jan Hobbelen kent de wereld van de gezondheidszorg goed. Hij heeft afgelopen jaren onder meer ruime ervaring opgedaan als directeur van twee organisaties (Belife & Fysergo), beiden dochterbedrijven van Arbo Unie BV. Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in het gezond en duurzaam inzetbaar houden van werknemers. Ook is hij als inkoopmanager bij één van de grote zorgverzekeraars verantwoordelijk geweest voor inkoop en beleid van diverse zorgsoorten. Zijn hart en passie liggen in het laten groeien en ontwikkelen van mensen en organisaties. Zeker als hij daarmee de gezondheid en zorg voor mensen kan verbeteren. Dit sluit naadloos aan bij de missie van de Stomavereniging waarbij we ons sterk maken om iedereen met een stoma een goede kwaliteit van leven te kunnen bieden.


Afscheid Hans Sureveen:

Hans Sureveen heeft het bureau van de Stomavereniging afgelopen jaar met verve geleid. Onder zijn leiding is de samenwerking met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen (NFK) geïntensiveerd. Zo is het landelijk bureau verhuisd naar Utrecht naar een gezamenlijke huisvesting met de andere kankerpatiëntenorganisaties. Ook zijn het vrijwilligersbeleid, formele stukken zoals de statuten, de huisstijl en de ledenwervingsstrategie herzien. Hiermee ligt er een vruchtbare bodem voor de nieuwe directeur om op verder te bouwen.


Receptie:

Donderdag 27 februari 2020 is er tussen 16.00-18.00 uur een borrel bij 'Down Under' in Nieuwegein om afscheid te nemen van Hans Sureveen en tegelijkertijd ook kennis te maken met de nieuwe directeur Jan Hobbelen.


U kunt zich hier aanmelden.Bron: www.stomavereniging.nl