NMBS riskeert torenhoge boete voor chroom-6 in werkplaats Gentbrugge te België.

06-05-2020 19:38Auteur: Wouter Spillebeen - hln.be/in-de-buurt/gentDe arbeiders in de werkplaats in Gentbrugge werden blootgesteld aan de kankerverwekkende stofdeeltjes.

De arbeiders in de werkplaats in Gentbrugge te België werden blootgesteld aan de kankerverwekkende stofdeeltjes.

NMVS.
Gent: De NMBS riskeert een boete tot 400.000 euro te moeten betalen nadat een 60-tal werknemers van de werkplaats in Gentbrugge in aanraking kwamen met de kankerverwekkende stof chroom-6. De NMBS wordt ervan beschuldigd niet genoeg voorzorgsmaatregelen te hebben getroffen.


Chroom-6 is in vaste vorm ongevaarlijk, maar kan net zoals asbest tal van problemen veroorzaken als het in stofvorm wordt ingeademd. Verschillende kankers en allergische reacties zijn gelinkt aan de stof. Omdat chroom-6 roestwerende eigenschappen heeft, werd het vroeger verwerkt in de verf waarmee treinstellen geschilderd werden.


Bijna vijf jaar geleden moesten een aantal motorrijtuigen in de werkplaats van de NMBS in Gentbrugge gerenoveerd worden. Maar nadat een paar van de treinstellen klaar waren, werden de werken stilgelegd door een probleem met de verf. Bij staalnames bleek er een verhoogde aanwezigheid van chroom-6 te zijn. Ongeveer 60 werknemers waren eraan blootgesteld. De werkzaamheden werden verhuisd naar Mechelen, waar arbeiders in een speciale kamer voor gevaarlijke stoffen kunnen werken.


Beschermingsmiddelen:

Uit een verslag van het arbeidsauditoraat bleek dat de arbeiders in Gentbrugge niet voldoende beschermd waren tegen de giftige stofdeeltjes. Of er daadwerkelijk negatieve gevolgen zijn voor hun gezondheid, zal nog moeten blijken. Problemen kunnen immers nog tot tien jaar na de besmetting optreden en afwijkende bloedwaarden konden voorlopig nog niet met zekerheid aan de besmetting gelinkt worden.


De NMBS moet zich voor de rechtbank verantwoorden voor het in gevaar brengen van de werknemers en riskeert daarvoor een boete tussen 280.000 en 400.000 euro. De zaak werd verschillende keren uitgesteld om vandaag toch voor behandeling op de agenda van de Gentse correctionele rechtbank te staan. Daar pleitten de advocaten van de NMBS dat de arbeiders wel degelijk in een afgebakend deel werkten en voldoende beschermingsmiddelen hadden.


Iets meer dan 60 werknemers stellen zich burgerlijke partij om een morele schadevergoeding van 2.500 euro te vragen. Daarnaast willen ze de garantie dat hun ziektekosten terugbetaald worden, mochten ze door chroom-6 ziek worden. Begin juni doet de rechter uitspraak.
Bron: www.hln.be