Noodzakelijke zorg gaat veilig door.

06-04-2020 17:50


De zorg die niet kan worden uitgesteld, gaat op een veilige manier door in het Erasmus MC. Omdat wij uw gezondheid en die van onze medewerkers het allerbelangrijkst vinden, nemen we onderstaande maatregelen.


Afspraken in het ziekenhuis:

Poliklinische afspraken vinden waar mogelijk telefonisch plaats. Maar als u wordt uitgenodigd om naar het spreekuur van uw arts of verpleegkundige te komen, of om bijvoorbeeld bloed te laten prikken of een foto te laten maken, is het belangrijk voor uw gezondheid dat u komt.


Uw zorgverlener maakt de inschatting wat het beste is voor u en uw gezondheid. Heeft u zelf klachten als neusverkoudheid, koorts, kortademigheid of hoesten? Dan belt u het telefoonnummer dat vermeld staat op uw afsprakenbrief om te overleggen.


Veilig:

Wij zorgen ervoor dat patiënten en medewerkers de veilige afstand kunnen bewaren. Besmette patiënten worden gescheiden gehouden van degenen die niet besmet zijn. Bij verdenking op besmetting worden voor u en onze medewerkers beschermende maatregelen genomen en testen afgenomen. Zie ook onze belangrijke informatie voor bezoekers om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.


Zwangere vrouwen:

Ook voor de gezondheid van zwangere vrouwen en hun ongeboren kind, is het belangrijk dat zij naar het ziekenhuis komen voor controles en afspraken.


Oncologische dagbehandeling en opname:

Oncologische (dag)behandelingen zoals chemotherapie of bestraling en geplande opnames gaan door zoals afgesproken. Als dit verandert, dan wordt u daarover door ons benaderd.


Meer informatie:

Voor meer informatie over het Coronavirus en mogelijke vragen, verwijzen we u naar ons overzicht met veelgestelde vragen die regelmatig wordt bijgewerkt.


Ongeruste patiënten:

Bent u patiënt en maakt u zich ongerust? U kunt op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur bellen met telefoonnummer: 010-7041400. Houd uw patiëntennummer bij de hand als u belt.


Ongeruste burgers:

Burgers kunnen bellen met het landelijke informatienummer van het RIVM: 0800-1351.
Bron: www.erasmusmc.nl