Onderzoek naar snellere MRI-scan bij verdenking op prostaatkanker.

17-06-2021 13:15Foto CD BY 3.0 Wikipedia Commons / Jan Ainali.


Radioloog en onderzoeker Derya Yakar van het UMCG heeft een subsidie van 1,9 miljoen euro ontvangen voor onderzoek naar het verkorten van de duur van MRI-scans bij verdenking op prostaatkanker. Het doel is de duur van een MRI-scan van de prostaat te verkorten van 40 naar 15 minuten.


Sinds kort schrijven de Nederlandse en Europese richtlijnen voor om bij verdenking van prostaatkanker eerst een MRI-scan te maken, omdat die direct aantoont of er sprake is van prostaatkanker, en of een behandeling nodig is. Door deze aangepaste richtlijn zal de vraag naar MRI-scans sterk toenemen. Hierdoor dreigt een tekort aan beschikbare MRI-scans.Van 40 naar 15 minuten:


Op dit moment duurt een MRI-scan van de prostaat ongeveer 40 minuten. Met haar onderzoek streeft Yakar ernaar dit terug te brengen tot 15 minuten. Hierbij gaat zij gebruik maken van artificial intelligence. Aan de hand van een grote hoeveelheid MRI-scans van prostaten ontwikkelt ze een algoritme die de MRI-scanner als het ware 'voedt' met voorkennis, waardoor die veel sneller een scan kan invullen zonder aan kwaliteit te verliezen.Diagnostiek en behandeling:


Deze methode gaat Yakar niet alleen gebruiken bij het opsporen van prostaatkanker, maar ook bij de behandeling van prostaatkanker tijdens een MRI scan. Hierbij wordt de patiënt in de scanner door middel van een ablatie of bevriezing behandeld, terwijl de scan direct het resultaat van de behandeling toont.


Voor het onderzoek werkt ze samen met onderzoekers van het Radboudumc en de Universiteit Twente. Het onderzoek naar deze real time image guided interventie gebeurt in het Radboudumc. Collega-onderzoekers van de Universiteit Twente gaan zich ondertussen toeleggen op het integreren van het algoritme op nieuwe MRI-scanners, zodat deze nieuwe techniek breed ingezet kan worden.Uitbreidingsmogelijkheden:


Voor de toekomst ziet Yakar ook mogelijkheden om de scantijd van andere organen drastisch verkorten. Voor elk orgaan zal er op basis van grote hoeveelheden scans een 'eigen' algoritme ontwikkeld kunnen worden, waarmee de scanner 'gevoed' wordt.
Bron: www.groningen.nieuws.nl/nieuws