Onderzoek werkhervatting in Nederlands Tijdschrift voor Hematologie.

26-10-2021 15:18


Hoewel de ziekte multipel myeloom (ziekte van Kahler) en de bijwerkingen van behandeling ernstig zijn, hechten de meeste MM-patiënten veel waarde aan terugkeer naar werk. Zowel patiënten als experts benadrukken het belang van flexibele en gefaseerde re-integratie en eerdere en gespecialiseerde begeleiding naar passend werk.


Hoewel de ziekte multipel myeloom (ziekte van Kahler) en de bijwerkingen van behandeling ernstig zijn, hechten de meeste MM-patiënten veel waarde aan terugkeer naar werk. Zowel patiënten als experts benadrukken het belang van flexibele en gefaseerde re-integratie en eerdere en gespecialiseerde begeleiding naar passend werk.


Voor dit onderzoek zijn 9 patiënten en 15 experts geïnterviewd. In het artikel staan voor veel patiënten heel herkenbare situaties beschreven. Hoewel sommige mensen na hun diagnose blijven werken, zijn velen daartoe niet in staat. Dat komt met name door bijwerkingen van de behandeling zoals vermoeidheid, neuropathie, cognitieve problemen en infecties. De mogelijkheid om aangepast werk met flexibele werktijden te doen of vanuit huis te kunnen werken, waardoor reisbelasting kan worden voorkomen, zijn belangrijke voorwaarden om wel weer aan het werk te gaan. 


Het artikel sluit perfect aan op de crowdfundingsactie die nog tot deze week loopt voor een vervolgonderzoek naar een veel grotere groep patiënten en hun werksituatie voor en na hun ziekte. Daarin wil onderzoeker Christine Bennink onderzoeken hoe dit voor álle patiënten met myeloom in Nederland is gegaan in de werkzame leeftijd. Als dat onderzoek van start kan gaan, ontstaat er een compleet beeld van de situatie van myeloompatiënten. Geweldig als dat kan doorgaan.  


Tot 31 oktober 2021 loopt de crowdfunding. Je kunt nog doneren!
Bron: www.hematon.nl/nieuwsberichten