Ook Oosterhout doet Roundup in de ban.

03-04-2020 17:37


Auteur: Sjoerd Marcelissen - ad.nl/oosterhoutRoundup. 

Roundup.

Foto: REUTERS.
OOSTERHOUT - Ook Oosterhout doet onkruidbestrijdingsmiddel Roundup zoveel mogelijk in de ban. Afgelopen week nam de raad een motie aan, ingediend door GroenLinks, Gemeentebelangen en D66. 

In Roundup zit de omstreden stof glyfosaat. Dit middel ligt al jaren onder vuur ligt vanwege vermeende schadelijke effecten voor gezondheid en biodiversiteit.


Verbieden:

Onlangs diende een beroepszaak bij de Centrale Grondkamer over glyfosaat. Uitkomst was dat provincies, waterschappen en gemeenten het gebruik van deze stof mogen verbieden op gronden die zij verpachten. Voor de Oosterhoutse partijen aanleiding om met onmiddellijke ingang een verbod in te stellen. 


,,Wij willen de uitspraak snel omzetten naar actie", zegt Jacqueline Kuhlmann (GroenLinks). Het gaat in principe om bedrijven die voor 1 jaar grond pachten, de politiek wil dat de gemeente in gesprek gaat met ondernemingen die een langdurige pachtovereenkomst hebben. De gemeente gebruikt allang geen glyfosaat meer op eigen gronden, we gaan ook een bewustwor­dings­cam­pag­ne beginnen richting de burgers om het niet te gebruiken. Wij nemen dit één op één over.

Arnoud Kastelijns, wethouder gemeente Oosterhout.Wethouder Arnoud Kastelijns staat positief tegenover de motie. ,,De gemeente gebruikt allang geen glyfosaat meer op eigen gronden, we gaan ook een bewustwordingscampagne beginnen richting de burgers om het niet te gebruiken. Wij nemen dit één op één over."

 

Cees Noltee (Groen Brabant) was kritisch: ,,Men stapt toch over naar andere middelen." 


Henk van Ginneken (Gezond Burger Verstand) beaamde dat. ,,Er wordt dan wel geen Roundup meer gebruikt, maar er worden daardoor veel meer andere, schadelijkere stoffen gebruikt. Er worden grote hoeveelheden gebruikt om het onkruid weg te krijgen."

 

Bron: www.ad.nl