Op 18 mei 2021 opende het Antoni van Leeuwenhoek (Amsterdam) een polikliniek Primaire Tumor Onbekend. PTO-patiënten kunnen hier terecht voor een second opinion.

22-05-2021 18:57


In het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis is een gespecialiseerd PTO-team actief. PTO-patiënten kunnen voor een second opinion terecht bij dit PTO-team. De patiënt wordt dan of op onze polikliniek, of op afstand via een videoconsult, gezien door een internist-oncoloog uit het PTO-zorgteam. De oncoloog beoordeelt de onderzoeksresultaten tot dan toe en zet zo nodig aanvullend onderzoek in.


DNA-analyse:


Standaard worden de biopten uit het behandelende ziekenhuis opgevraagd en in het AVL door de pathologen opnieuw bekeken. Zo nodig zet de patholoog extra onderzoeken in op dit materiaal. In sommige gevallen zal er op korte termijn een nieuw biopt in het AVL worden voorgesteld. Hiermee kan een volledige DNA-analyse worden gedaan (whole genome sequencing, WGS) om mogelijk alsnog de bron van de tumor te vinden en toch een tumor-gerichte behandeling in te zetten, eventueel in studieverband.


Behandeling:


De resultaten en een eventueel behandelplan bespreekt de internist-oncoloog met de patiënt. Soms wordt in goed overleg besloten om geen behandeling te starten en zal de internist-oncoloog palliatieve zorg bespreken. Als een behandeling mogelijk is, vindt deze bij voorkeur plaats in het verwijzende ziekenhuis.


Verwijzing:


PTO-patiënten kunnen via de gebruikelijke weg naar het Antoni van Leeuwenhoek worden verwezen. Zodra alle gegevens bij ons binnen zijn, vindt triage plaats en wordt er op korte termijn een afspraak gemaakt met de patiënt.


Onderzoek:


In AVL wordt al enkele jaren onderzoek verricht naar de rol van WGS in de zorg, ondermeer bij patiënten met PTO. In samenwerking met de verzekeraar, is dit een belangrijke bijdrage geweest om WGS voor patiënten met PTO vanuit de basisverzekering te vergoeden.
Bron: www.missietumoronbekend.nl