Op termijn bredere acceptatie focale therapie.

16-08-2021 16:46


Focale behandeling bij prostaatkanker is erop gericht om alleen de tumor te verwijderen en het gezonde prostaatweefsel te sparen. Het is een optie die in de praktijk weinig wordt geboden en eigenlijk slechts geschikt is voor een klein percentage van de patiënten: degenen met een tot de prostaat beperkte (dus geen uitzaaiingen), weinig agressieve tumor (Gleason score minder dan 8), kan kiezen uit actief volgen, verwijdering van de prostaat, inwendige (brachy), uitwendige bestraling of focale behandeling.


Focale behandelvormen:


De tumor kan op verschillende manieren wordt behandeld: door bevriezing (cryotherapie), verhitting door ultrageluid (HIFU, TULSA), wegbranden met laser (Focale Laser Ablatie afgekort als FLA), of lokale stroomstoten toedienen (IRreversibele Elektroporatie afgekort als IRE of nanoknife). Iedere behandeling heeft zijn voor- en nadelen. FLA staat bekend als een weinig belastende behandeling onder lokale verdoving, waarbij de patiënt vaak dezelfde dag weer naar huis mag, Bij de meeste andere focale behandelvormen gaat men onder narcose en moeten patiënten ter observatie een nacht in het ziekenhuis blijven.


Beeld van de prostaat:


Het 'obstakel' bij focale behandelingen is het juiste beeld van de prostaatkanker in de prostaat. Dat is nodig voor het gericht vernietigen van de kankercellen en wordt meestal bepaald door middel van geavanceerde MRI waaraan nog de nodige haken en ogen kleven. Zo kan MRI tumorweefsel ook missen, vooral de weinig agressieve tumoren (Gleason score lager dan 7). Een ander probleem is dat de focale behandelvormen pas redelijk recent zijn ontwikkeld waardoor lange termijndata (bijvoorbeeld over recidief na langere tijd) ontbreken.  Daarom wordt focale therapie in de urologie momenteel nog als experimenteel beschouwd en wordt het in principe alleen toegepast in een beperkt aantal ziekenhuizen in het kader van klinisch wetenschappelijk onderzoek.


Op termijn bredere acceptatie:


Ondanks bovenstaande problemen blijkt uit recent onderzoek gepubliceerd in het toonaangevende Amerikaanse JAMA Surgery "A Focus on Focal Therapy for Prostate Cancer' dat men de komende vijf jaar een bredere acceptatie verwacht voor minimaal invasieve focale therapie. De onderzoekers verwachten dat focale therapie steeds meer een plaats zal innemen in de 'middenpositie' tussen radicale prostatectomie of radiotherapie enerzijds en Waakzaam Wachten anderzijds.


Wie momenteel interesse heeft in focale therapie en voldoet aan de criteria (tot de prostaat beperkte kanker en Gleason minder dan 8)  kan het beste bij zijn specialist informeren of  focale behandeling mogelijk is en zo ja, waar.  Daarnaast is van belang of de behandeling door de zorgverzekeraar wordt vergoed of in studieverband wordt aangeboden.


Meer op DUOS:


Focale therapie bij prostaatkanker, minder adequaat
Bron: www.stichtingduos.nl