Overleving baarmoederhalskanker oudere patiënt blijft achter.

30-06-2021 18:57

De relatieve vijfjaarsoverleving van baarmoederhalskanker nam de afgelopen decennia toe van 68 naar 74 procent. De overleving steeg in alle leeftijdscategorieën, behalve bij patiënten die 75 jaar of ouder waren op het moment van diagnose.


'Dat is schrijnend om te zien', aldus onderzoeker Hans Wenzel, 'met nieuwe alternatieve behandelstrategieën kunnen we in de toekomst deze patiëntgroep hopelijk beter helpen.'


Algehele overleving verbetert:


De relatieve vijfjaarsoverleving nam het meest toe bij vrouwen in de leeftijdscategorie 55-64 jaar, met 13 procent. Kijkend naar het stadium op moment van diagnose nam de overleving het sterkst toe bij lokaal gevorderde tumoren (van 38% naar 60%). De vijfjaarsoverleving van vrouwen van 75 jaar en ouder bleef gelijk.


Wenzel: 'Het is natuurlijk schrijnend om te zien dat we in de overleving bij deze patiëntgroep geen vooruitgang hebben geboekt. Patiënten van oudere leeftijd krijgen vaak niet de optimale behandeling omdat ze te maken hebben met comorbiditeit (het hebben van nog een andere aandoening) of een lager algemeen welzijn. Deze patiënten kunnen intensievere therapie vaak slechter verdragen.


Een optie is het toepassen van alternatieven die minder ingrijpend zijn, maar die niet afdoen aan het effect op de prognose.' Wenzel wijst op verschillende studies die passen in deze behoefte, bijvoorbeeld die nagaan of er kan worden volstaan met het verwijderen van alleen de poortwachtersklier (nu worden alle lymfeklieren in het bekken verwijderd). 'Ook zijn er nieuwe radiotherapietechnieken die lijken te zorgen voor minder schade aan het gezonde weefsel. Daarnaast wordt voor de gemetastaseerde ziekte ingezet op de toevoeging van immunotherapie.'


Lees het hele artikel op IKNL.nl
Bron: www.olijf.nl/nieuws