Overlevingskansen van kankerpatiëntente België laatste jaren sneller gestegen.

26-02-2020 18:14Overlevingskansen van kankerpatiënten laatste jaren sneller gestegen

Overlevingskansen van kankerpatiënten laatste jaren sneller gestegen.

Foto: Science Photo Library.
De laatste jaren zijn de overlevingskansen voor alle types van kanker in België sneller gestegen dan ervoor, blijkt uit een nieuw rapport van de Stichting Kankerregister. 


Van 2013 tot 2016 steeg het percentage van kankerpatiënten dat drie jaar na de diagnose nog in leven is (de 3-jaarsoverleving) even snel als van 2004 tot 2013. Van de kankerpatiënten die in 2004 de diagnose kanker kregen was 67 procent drie jaar later nog in leven, en in 2013 was dat 69 procent. Vanaf 2013 is opnieuw een stijging van 2 procent te zien, maar dan op vier in plaats van 10 jaar tijd. Van de groep mensen bij wie in 2016 kanker werd vastgesteld, was 71 procent drie jaar later nog in leven.


Vooruitgang bij longkanker:

Vooral bij longkanker is de afgelopen jaren duidelijk vooruitgang geboekt. De 3-jaarsoverleving voor dit type kanker steeg van 19 procent in 2004, naar 24 procent in 2013 en 29 procent in 2016. In de periode 2004-2016 zijn er ook duidelijke stijgingen te zien in overleving voor dikkedarmkanker (+8 procent), nierkanker (+6 procent), pancreaskanker (+6 procent) en melanomen (+5 procent).


Meer vroegtijdige diagnoses en verbeterde kankerbehandelingen:

Volgens de Stichting Kankerregister is de versnelde toename van de overlevingskansen deels te verklaren door meer vroegtijdige diagnoses. Zo worden kankers als dikkedarmkanker dankzij screeningsprogramma's ontdekt in een vroeger stadium. Daarnaast zorgen de verbeterde kankerbehandelingen ervoor dat ook de prognose voor verder gevorderde kankers beter is dan vroeger.
Bron: www.hln.be