Pal voor u: magazines en boekjes over palliatieve zorg.

12-08-2019 16:56

Ongeneeslijk ziek en dan? Pal voor u deelt informatie en ervaringen over palliatieve zorg met patiënten en naasten in magazines en themaboekjes. Vele betrokken, deskundige personen en organisaties werken hierin nauw samen.


Magazines over palliatieve zorg:

In de Pal voor u-magazines vertellen patiënten, naasten en zorgverleners over palliatieve zorg. Waar krijg je mee te maken en hoe kun je hiermee omgaan? Pal voor u magazine verschijnt jaarlijks sinds 2010. Eerder verschenen edities die nog steeds verkrijgbaar zijn:


Verder in dit nummer o.a. Wat doe je als je ongeneeslijk ziek partner boos is? Seks en intimiteit, wat verandert er? Wat zijn belangrijke keuzemomenten in de laatste levensfase?


Verder in dit nummer o.a. Mannen en rouw; Kun je lijden leren? Wensen vastleggen rond het levenseinde


Verder in dit nummer o.a. De moed om niet te behandelen, Psychotherapeut Christien de Jong over angst, Mindfulness voor méér kwaliteit in je leven


Verder in dit nummer o.a. Omgaan met het levenseinde, waarom is dat zo lastig, Eenzaamheid: 'Je komt alleen en je gaat alleen', Hoe troost je iemand?


Boekjes over verdiepende thema's

In de themaboekjes worden veelvoorkomende onderwerpen nader belicht. Inmiddels zijn verschenen:In het vierde themaboekje staat onder meer beschreven wat de waarde is van waken en hoe je waaktijd kunt invullen. Daarnaast bevat het ervaringsverhalen van mensen die bij hun dierbare hebben gewaakt.


Notitieboekje/zorgverklaring: Noties over het einde van mijn leven:

Als je niet meer lang te leven hebt, weet je dan welke zorg en behandeling je wenst?
Je kunt het invullen in het notitieboekje Notities over het einde van mijn leven, dat je tevens als zorgverklaring kunt gebruiken.


Bestellen?

De magazines en themaboekjes kun je bestellen via de webwinkel van Pal voor u.Wil je regelmatig informatie over omgaan met ongeneeslijk ziek zijn en palliatieve zorg ontvangen, schrijf je dan hier in voor de Pal voor u-nieuwsbrief Bron: www.palvooru.nl