Patholoog Van der Goot sluit zich aan bij het burgeronderzoek naar Tata en kanker. ‘Laten we waken voor voorbarige conclusies’.

01-08-2021 18:16
Auteur: Frank Straver - trouw.nl/nieuws
Beeld Hollandse Hoogte / Robin Utrecht


Frank van der Goot, forensisch patholoog, sluit zich aan bij het burgerinitiatief dat het verband tussen uitstoot van staalfabriek Tata en lokale ziektegevallen gaat onderzoeken.


Met een beetje googelen, zegt patholoog Frank van der Goot, tref je op internet grote internationale studies en wetenschappelijke publicaties waarin verbanden worden gelegd tussen emissies uit de staalindustrie en kanker. "Dat kan volledig kloppen, het kan ook flauwekul zijn", zegt de patholoog van het Forensisch Onderzoeksbureau. "Het vreemde is dat we er in Nederland niets mee doen, ook het RIVM niet."


Dat is volgens de forensisch patholoog, die eerder in de media kwam vanwege geruchtmakende onderzoeken naar mogelijke moorden, de reden dat hij zich aansluit bij het collectief van burgerorganisaties dat met 1 miljoen euro eigen geld het verband tussen emissies van Tata en gevallen van longkanker in de regio wil onderzoeken, door eigen metingen te doen met onderwaterrobots en drones.


De burgerorganisaties vertrouwen de onderzoeken van de overheid niet meer. Onlangs werd bekend dat de GGD het hoge aantal longkankers in de regio weliswaar onderzocht, maar in het definitieve rapport de link naar Tata als veroorzaker eruit had gehaald. Dat leidde tot een storm van protest. De provincie steunt de actie van de burgers en heeft toegezegd alle medewerking te zullen verlenen.De Tekst gaat verder onder de Foto:null Beeld Screenshot Pauw & Witteman

Beeld Screenshot Pauw & Witteman.

Van der Goot woont niet in de regio IJmond, de omgeving van Tata Steel. "Ik ken de regio, ik werkte elf jaar bij het ziekenhuis van Alkmaar." De medisch specialist zegt dat hij niet hoeft te worden betaald voor zijn diensten. "Ik vind de kwestie belangrijk. Plus: ik vind het een leuke klus."


Die klus behelst in eerste instantie het verzamelen van internationale studies over emissies door staalfabrikanten en ziektegevallen. Dat materiaal verstrekt hij aan het KWF Kankerfonds, dat het meetonderzoek van de burgerinitiatieven Frisse Wind, IJmondig en Schapenduinen ook ondersteunt.


"Het is aan de KWF-experts om de studies die ik verzamel te reviewen", vindt Van der Goot. "Zeggen ze dat deze studies flauwekul zijn: prima." Maar de patholoog vermoedt niet dat KWF-experts tot die conclusie zullen komen. "Oké, er zijn veel rokers in de regio, maar het aantal gevallen van longkanker ligt significant hoger dan elders."


"Het is aan de KWF-experts om de studies die ik verzamel te reviewen", vindt Van der Goot. "Zeggen ze dat deze studies flauwekul zijn: prima." Maar de patholoog vermoedt niet dat KWF-experts tot die conclusie zullen komen. "Oké, er zijn veel rokers in de regio, maar het aantal gevallen van longkanker ligt significant hoger dan elders."


Hij vindt dat het onderzoek naar de emissies van Tata verder moeten reiken dan alleen longkanker. "In de internationale literatuur zijn ook tekenen van een mogelijk verband met maagkanker, vroegtijdig overlijden en diabetes."


De patholoog sluit niet uit dat hij, in later stadium, zelf sporenonderzoek zal verrichten op het lichaam van overledenen uit de IJmond. "Als er mensen zijn die zich daarvoor beschikbaar stellen ben ik daartoe graag bereid. Maar laten we eerst zorgvuldig de kennis opbouwen die nu nodig is. We moeten blijven waken voor voorbarige conclusies."
Bron: www.trouw.nl