Patiënten vinden besluit nemen met arts vaak moeilijk.

19-12-2019 18:46Samen beslissen in de spreekkamer is voor veel Nederlanders lastig, met name voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden (een derde van de Nederlanders).


Deze groep heeft vaak moeite met het deelnemen aan het proces van samen beslissen met hun zorgverlener. Hierbij bespreken arts en patiënt gezamenlijk welke behandeling het best bij de patiënt past. Vaak is de informatie van de arts te ingewikkeld, blijkt uit onderzoek van Nivel.

        


Weinig ervaring:

Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden hebben nauwelijks ervaring met samen beslissen. Ze hebben vaak geen idee dat er iets te kiezen valt over een behandeling en dat ze zelf een rol kunnen spelen in het keuzeproces. De informatie van zorgverleners wordt ook als te beknopt ervaren.


Bang of onzeker:

Patiënten ervaren barrières bij het samen beslissen. Ze hebben het gevoel dat er te weinig tijd is voor een gesprek over de behandeling. Daarnaast zijn veel patiënten onzeker om mee te beslissen of bang om de zorgverlener te irriteren, of een verkeerde keuze te maken. Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden zijn vaker achteraf onzeker of hebben spijt van de genomen beslissing.


Info mee naar huis:

De groep patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden wil graag betere informatie van een zorgverlener, maar ook aanvullende schriftelijke informatie om thuis nog eens door te nemen. Er is daarbij een duidelijke voorkeur voor visuele hulpmiddelen.Bron: www.skipr.nl/nieuws