Patroonsfeest 2021: KU Leuven reikt vijf eredoctoraten uit. Ontdek hier welke bollebozen in de prijzen vallen.

24-10-2020 15:39Auteur: Bart Mertens - hln.be/leuven
Naar aanleiding van haar Patroonsfeest bekroont KU Leuven jaarlijks personen met bijzondere verdiensten. Hier rector Luc Sels met Mae Jemiso, eerste afro-Amerikaanse vrouw in de ruimte. 

Naar aanleiding van haar Patroonsfeest bekroont KU Leuven jaarlijks personen met bijzondere verdiensten. Hier rector Luc Sels met Mae Jemiso, eerste afro-Amerikaanse vrouw in de ruimte.

Foto: vertommen.
Naar aanleiding van haar Patroonsfeest bekroont de KU Leuven jaarlijks personen met bijzondere verdiensten op wetenschappelijk, maatschappelijk of cultureel vlak. Op dinsdag 2 februari 2021 reikt de universiteit een eredoctoraat uit aan Zhenan Bao, Hans Clevers, Bruno Latour, Kate Raworth en Jimmy Volmink. HLN zet de nieuwe eredoctoraten voor u op een rij.


1: Zhenan Bao (°1970) studeerde chemie in China en de VS. In 2004 vervoegde ze het Department of Chemical Engineering aan de universiteit van Stanford en verlegde ze haar werkterrein naar chemische ingenieurstechnieken. Ze is een topautoriteit op het vlak van de ontwikkeling van organische elektronica. Haar huidige onderzoek spitst zich toe op skin electronics. Denk bijvoorbeeld een artificiële huid die volgestouwd zit met elektrische circuits, transistoren en sensoren. In 2015 stond ze in Nature's 10, de lijst van de tien meest invloedrijke mensen in de wereld volgens het tijdschrift.


2: Hans Clevers (°1957) is professor moleculaire genetica aan de Universiteit Utrecht, alsook groepsleider bij het Hubrecht Instituut en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Hij ontdekte hoe een ontspoorde celaanmaak in de darmen leidt tot een voorstadium van kanker en identificeerde de darmstamcel. Clevers en zijn team ontwikkelden een methode om darmstamcellen in het lab op te kweken tot 'mini-darmpjes' (organoïden) die gebruikt kunnen worden om ziektes te onderzoeken en medicijnen te testen. Inmiddels worden ook van andere organen, zoals nier en lever, organoïden gemaakt die bijdragen tot betere behandelingen. De inzichten van Hans Clevers zijn veelvuldig bekroond.


3: Bruno Latour (°1947) is een Franse filosoof, antropoloog en socioloog. Hij staat bekend om zijn baanbrekende werk in de wetenschap- en techniekstudies. Zo observeerde hij onderzoekers in het laboratorium en beschreef wetenschap als een socio-technische constructie. Daarnaast behoort hij tot de grondleggers van de actor-netwerktheorie die onder meer stelt dat ook niet-menselijke elementen zoals pakweg technologie een rol spelen bij het tot stand komen van wetenschappelijke kennis. De laatste jaren buigt hij zich over de klimaatkwestie. Tot zijn bekendste werken behoren Laboratory Life (1979), We have never been modern (1993) en Facing Gaia: Eight Lectures on the New Climatic Regime (2017). Latour is emeritus professor aan Sciences Po Paris.


4: Kate Raworth (°1970) is verbonden aan het Environmental Change Institute van de Universiteit van Oxford en aan het Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Haar onderzoek richt zich op de relatie tussen economische groei en de uitdagingen van vandaag zoals sociale ongelijkheid, de opwarming van de aarde en de achterstelling van ontwikkelingslanden. In 2017 publiceerde Raworth Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st Century Economist. In dat boek -een wereldwijde bestseller- pleit ze voor een economisch model dat een evenwicht vindt tussen essentiële menselijke behoeften en planetaire grenzen.


5: James 'Jimmy' Volmink (°1957) is de eerste zwarte decaan van de faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Stellenbosch en stichtend directeur van Cochrane South Africa. Volmink is in Zuid-Afrika de bezieler van Evidence Based Medicine waarop ook zijn eigen wetenschappelijk onderzoek in de klinische epidemiologie gestoeld is. In zijn publicaties geeft hij blijk van een groot engagement om zijn onderzoeksresultaten toe te passen in de townships en daarbuiten. Volmink zette een breed maatschappelijk programma op poten dat de strijd aanbindt met ziekten zoals hiv en tuberculose. Hij richtte ook onderzoekscentra op zoals het Cochrane-instituut in Zuid-Afrika en de Research & Analysis Division bij de Global Health Council in Washington DC. Zijn inzet voor een gezondere en socialere samenleving met extra aandacht voor kwetsbare groepen wordt alom gewaardeerd.
Bron: www.hln.be