Presentatie jaarverslag 2017.

11-07-2018 17:04
Deze week presenteert Bevolkingsonderzoek Oost haar jaarverslag. Hierin leggen wij verantwoording af over de behaalde resultaten in 2017.


In een aantal infographics wordt in vogelvlucht de opkomst- en verwijscijfers van de bevolkingsonderzoeken borst-, baarmoederhals- en darmkanker gepresenteerd. Ook is er ruimte voor een toelichting op organisatiebrede activiteiten, met als centrale thema Communicatie en Transparantie.


U kunt het jaarverslag online bekijken via deze link: https://jaarverslagbevolkingsonderzoekoost2017.nl/


Daarnaast publiceren we de jaarverantwoording, hierin leggen wij verantwoording af over onze doelstellingen en financiën.


Als u vragen heeft naar aanleiding van ons jaarverslag dan kunt u contact opnemen met afdeling Communicatie via communicatie@bevolkingsonderzoekoost.nl
Bron: www.bevolkingsonderzoekoost.nl