ProRail moet stoppen met kankerverwekkende steentjes tussen rails.

02-03-2023 19:03

 

 

Onveilig voor spoorwerkers.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Arbeidsinspectie kan ProRail een boete opleggen of het werk stilleggen als het bedrijf doorgaat met het gebruik van steentjes met de kankerverwekkende stof kwarts tussen de rails. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid veegde de bezwaren van de spoorwegbeheerder daartegen van tafel.
 
 
Twee jaar geleden onthulde tv-programma Zembla dat de spoorwegwerkers die met de stenen werkten, jarenlang werden blootgesteld aan te hoge concentraties kankerverwekkend kwartstof. Daarop voerde de Arbeidsinspectie een controle uit. Ze eisten dat ProRail moest stoppen met het gebruik van de kwartsstenen. Gebruik ervan werd tot 1 januari dit jaar gedoogd. 
 
 
 

In bezwaar:


ProRail ging vorig jaar in bezwaar bij het ministerie omdat vervanging van de stenen op korte termijn niet mogelijk zou zijn zonder dat de treinreizigers daar grote hinder van zouden ondervinden. Volgens het bedrijf was de eis van de inspectie 'technisch onuitvoerbaar'.
 
 
 

Stenen als ballast:

De laag stenen op het spoor is het zogenaamde ballastmateriaal. De stenen zorgen ervoor dat het spoor in een rechte lijn blijft liggen, dempen trillingen en voeren overtollig regenwater af.

 

 

 

Van tafel geveegd:


In een brief aan ProRail van eind januari veegde minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze bezwaren van tafel. Het ministerie zelf wil daar niets over zeggen en wil ook de brief niet vrijgeven 'omdat de zaak nog loopt', zegt een woordvoerder van het ministerie van SZW. Tv-programma Zembla heeft de brief in handen.
 

"Iedereen in Nederland moet gezond en veilig zijn werk kunnen doen", zegt de SZW-woordvoerder. "Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is een belangrijk risico voor werkenden. ProRail heeft als opdrachtgever en werkgever een zorgplicht voor de bescherming van mensen die werken aan het spoor."

 

Volgens een woordvoerder van de Arbeidsinspectie zijn op de Europese markt ook kwartsloze stenen te koop. Hij kan niet aangeven of deze duurder zijn. "Maar gezondheid gaat boven economisch belang."

 

 

'Meer tijd nodig'


ProRail werkt naar eigen zeggen al toe naar het gebruik van stenen zonder kwarts, maar zegt dat daarvan nog onvoldoende beschikbaar zijn. Volgens een woordvoerder van ProRail heeft het bedrijf daarom meer tijd nodig dan het nu van de Arbeidsinspectie krijgt. Hij zegt daarnaast dat stofvorming tijdens het werk wordt tegengegaan door de stenen nat te houden en dat werknemers verplicht een mondmasker moeten dragen.

 

"Over de termijn van die overgang – en de gevolgen daarvan – gaat ProRail verder in gesprek met het ministerie. Verder zullen we ook bij de rechter laten toetsen of de termijn die we krijgen voor de overgang uitvoerbaar is." ProRail kan nog in beroep bij de bestuursrechter en, als ook die het spoorbedrijf in het ongelijk stelt, bij de Raad van State. Dat betekent niet dat ProRail nu mag doorgaan met het gebruik van stenen met kwarts, zegt de Arbeidsinspectie. 

 

Sinds 1994 is bekend dat kwartsstof kankerverwekkend is. In 1997 trad al een Arbobesluit in werking dat aannemers verplichtte om de stenen te vervangen voor stenen zonder kwarts. ProRail heeft dus 25 jaar de tijd gehad om de stenen gehad om te vervangen, meldt Zembla. 

 

 

 

 

 

Bron: www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland