Reclame- en uitstalverbod voor tabaksproducten is prioritair voor Stichting tegen Kanker te België.

23-01-2020 16:34
tabacStichting tegen Kanker geeft schriftelijk advies aan de Commissie Gezondheid van De Kamer betreffende de wetsvoorstellen DOC 55 210, 708, 713, 856 en 857 over tabaksreclame en de verkoop van tabak.


De wetsvoorstellen die nu voorliggen, gaan over maatregelen zoals het invoeren van een totaal reclameverbod, het beperken van de verkoop tot krantenwinkels, een uitstalverbod en een verbod op tabaksautomaten.


Stichting tegen Kanker vindt een totaal reclameverbod en een uitstalverbod prioritair.


TOTAAL RECLAMEVERBOD:

Van alle maatregelen die ter bespreking voorliggen, is het invoeren van een totaal reclameverbod (m.a.w. het schrappen van de bestaande uitzonderingsregels) het belangrijkst voor Stichting tegen Kanker.


In 2020 zullen in de verkooppunten neutrale sigarettenpakjes in de rekken liggen. De Stichting vermoedt dat de tabaksbedrijven de gemiste reclame via de pakjes gaan compenseren met extra reclame, o.a. via affiches in de krantenwinkels. Daarom moet deze wet prioritair worden behandeld. Als je de marketingmogelijkheden verbiedt op de verpakkingen, moet je ze ook verbieden in de krantenwinkels.


Dit reclameverbod is bovendien nodig voor alle tabaksproducten (zowel de klassieke sigaret als de nieuwe verhitte tabaksproducten en de e-sigaret). De Stichting wil jonge niet-rokers immers van al deze producten weghouden. Bijkomend zouden ook giften, donaties en mecenaat vanwege de tabaksindustrie verboden moeten worden.


Bij een totaal reclameverbod mag een neutrale feitelijke mededeling op de winkelgevel staan die laat weten dat er tabaksproducten en/of aanverwante producten verkocht worden. Binnenin de winkel is een neutrale lijst van de verkochte producten en hun prijs mogelijk.


Meer informatie over de noodzaak van een reclameverbod: https://www.who.int/tobacco/global_report/2013/en/


EEN "DISPLAY BAN" OF UITSTALVERBOD IS EEN LOGISCHE AANVULLING OP HET TOTALE RECLAMEVERBOD:

De wet over reclame voor tabaksproducten zegt niets over de wijze waarop tabaksproducten aan het publiek getoond mogen worden. Het parket van Namen vroeg op 13/1/2020 een boete voor een verkoper die achter de balie LED-verlichting laat schijnen op de sigarettenpakjes. De verpakkingen waren bijzonder goed zichtbaar op ooghoogte en werden met speciale verlichting doelbewust naar voren gebracht met als doel de verkoop ervan te promoten, dus reclame volgens de FOD Volksgezondheid. Met een uitstalverbod vermijd je dit soort discussies of rechtszaken.


Stichting tegen Kanker vindt een uitstalverbod nodig voor alle tabaksproducten (zowel de klassieke sigaret als de verhitte tabaksproducten en de e-sigaret).


Een uitzonderingsregel voor speciaalzaken die alleen tabaksproducten verkopen (Bv tabaksspeciaalzaken of vapeshops) is volgens Stichting tegen Kanker aanvaardbaar. Een goed voorbeeld zien we bij onze Noorderburen. In Nederland is het zo geregeld dat verkooppunten die 75% van hun omzet uit de verkoop van rookwaren halen, zijn uitgezonderd van de display ban.


ADVIES OVER OVERIGE WETSVOORSTELLEN:

De verkoop van tabak beperken tot krantenwinkels biedt de dagbladhandelaars ademruimte want ze krijgen meer omzet via tabak. Maar zo maak je deze winkels net meer afhankelijk van de verkoop van tabak terwijl wij ze liever zien converteren naar een andere business dan het verkopen van een dodelijk product.


De Stichting adviseert om studiewerk i.s.m. economische think-thanks op te starten en om een reconversieplan met compenserende maatregelen uit te werken voor zwakkere sectoren die erg afhangen van de verkoop van tabak, zoals de krantenwinkels of de nachtwinkels. Verder is er ook nood aan een duidelijker kader voor de verkoop van e-sigaretten.


Stichting tegen Kanker is overigens ook voorstander om de inspecteurs van de FOD Volksgezondheid meer bevoegdheden te geven met mogelijkheid tot mystery shopping zodat hun controlewerk efficiënter kan gebeuren. Vooral voor inbreuken op het internet (e-commerce en reclame via influencers en social media) is dit belangrijk.


Link naar het volledige dosierBron: www.kanker.be/nieuws