Revalidatiearts: ‘Geef kinderen zelf invloed op hun herstel’.

22-07-2021 19:54

Ze helpt kinderen die moeten leren omgaan met de gevolgen van hun aandoening, zoals hersenletsel of de nasleep van een intensieve behandeling voor kanker. Jeanine Voorman is kinderrevalidatiearts in het Máxima en denkt in termen van mogelijkheden en perspectief. Zij legt aan de hand van het zes F-woorden-model uit wat de winst van revalidatie voor kinderen is.


Jeanine Voorman: 'Als revalidatiearts kijk ik samen met kinderen en ouders/verzorgers naar de gevolgen van een aandoening op het dagelijkse functioneren. Samen zoek ik met hen hoe kinderen, ondanks gevolgen van hun diagnose en de intensieve behandeling, zo goed mogelijk mee kunnen doen, op school, in spel, thuis samen met hun familie. En hoe zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.


Perspectief:


'Het F woorden model helpt om te denken in termen van mogelijkheden en een perspectief in plaats van de beperkingen die een leven met/na kanker voor een kind in petto heeft.' zegt Jeanine Voorman. 'Wij gebruiken dit model voor onze aanpak in de kinderrevalidatie. En het helpt als raamwerk tijdens een gesprek met ouders/verzorgers en kinderen. Het eerste woord Function gaat over wat kinderen doen in het dagelijks leven, thuis, op school of in de maatschappij; het gaat om wat kinderen (willen) kunnen, en dat zij dingen mogen doen op hun eigen manier. Dan is er Family: de belangrijkste omgeving voor alle kinderen is het gezin. De behandeling in de kinderrevalidatie richt zich altijd op kind en gezin.'


Kracht:


'Het volgende woord is Fitness: kinderen met beperkingen als gevolg van een aandoening zijn minder fit dan andere kinderen en minder fit dan ze zouden moeten zijn. Future: het is altijd belangrijk om het einddoel voor ogen te houden: een zo zelfstandig mogelijk leven waarin een kind volwaardig deelneemt aan de samenleving. Friends: contact met leeftijdgenootjes en vriendschappen zijn cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen en stimuleren en ondersteunen we als zorgverleners. Tenslotte Fun: alle kinderen, ook kinderen met een beperking in hun ontwikkeling willen plezier maken en spelen. Zo ontwikkelen zij zich! Als revalidatiearts kijk ik vooral naar de toekomst van elk kind: hoe kan ik hem/haar begeleiden naar een leven met optimale kwaliteit. Door samen te zoeken naar het perspectief op deze zes gebieden, zetten we kinderen en ouders/verzorgers zelf in hun kracht.'
Bron: www.zorg.prinsesmaximacentrum.nl