Screening met CT-scan verlaagt sterfte aan longkanker.

30-01-2020 17:09


Auteur:  Redactie Medicalfacts.JandL
Mit dem Somatom Definition Flash stellt Siemens Healthcare einen Computertomographen (CT) vor, der industrieweit neue Maßstäbe bei Geschwindigkeit und Dosis-Reduktion setzt: Schneller als je zuvor nimmt das System selbst kleinste anatomische Details auf und benötigt dabei nur noch einen Bruchteil der Strahlendosis bisheriger Systeme. Somatom Definition Flash ist ein neuer Dual Source CT, bei dem zwei Röntgenröhren gleichzeitig um den Körper rotieren.

Die bislang höchste Scan-Geschwindigkeit in der CT von bis zu 43 Zentimeter pro Sekunde und eine zeitliche Auflösung von 75 Millisekunden erlauben beispielsweise komplette Thorax-Aufnahmen in nur 0,6 Sekunden. Damit brauchen die Patienten während der Untersuchung nicht mehr wie bisher den Atem anzuhalten. Gleichzeitig arbeitet der Somatom Definition Flash mit einer extrem verminderten Strahlendosis. Zum Beispiel kann ein Herz-Scan mit weniger als einem Milli-Sievert (mSv) durchgeführt werden, während die durchschnittliche effektive Dosis dafür üblicherweise zwischen 8 und 40 mSv beträgt. Der neue CT soll im ersten Quartal 2009 auf den Markt kommen. With the Somatom Definition Flash, Siemens Healthcare is introducing a CT scanner that will set new standards regarding speed and dose reduction. The system requires only a fraction of the radiation dose that systems previously required to scan even the tiniest anatomical details faster than ever before. The Somatom Definition Flash is a new dual-source CT from Siemens, featuring two X-ray tubes that simultaneously revolve around the patient's body.

The fastest scanning speed in CT (43 cm/s) and a temporal resolution of 75 ms, enable for example complete scans of the entire chest region in just 0.6 seconds. Thus, patients are no longer required to hold their breath during the exam the way they had in the past. At the same time, the Somatom Definition Flash operates at an extremely reduced radiation dose. For example, a spiral heart scan can be performed with less than 1 mill.


Resultaten uit Nederlands-Belgische proefbevolkingsonderzoek gepubliceerd:

Minder  (ex-)rokers overlijden aan longkanker als zij worden gescreend op deze  ziekte. Mannen die risico lopen en zich laten screenen verlagen het  risico op overlijden met 24 procent.  Bij vrouwen is dit effect mogelijk zelfs tot tweemaal zo groot. Dat  publiceren onderzoekers van het Erasmus MC, UMC Groningen, UMC Utrecht,  UZ Leuven en Spaarne Gasthuis vandaag in het gerenommeerde medisch  wetenschappelijk tijdschrift The New England Journal of Medicine. De bevindingen zijn gebaseerd op het Nederlands-Leuvens Longkanker Screenings Onderzoek (NELSON).


Sterfte longkanker:

In Nederland overlijden jaarlijks zo'n tienduizend mensen aan longkanker,  waarvan zesduizend mannen en vierduizend vrouwen. Bijna één op de vijf  mensen die overlijdt aan kanker, overlijdt aan longkanker. De kans dat iemand met  de diagnose longkanker vijf jaar later nog leeft is minder dan twintig  procent. Als longkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt is met  behandeling wel veel te bereiken.


Hoogleraar Maatschappelijke Gezondheidszorg en hoofdonderzoeker van de studie  prof. dr. Harry de Koning: "Uit ons onderzoek blijkt dat screening met  een CT-scan,  gevolgd door vroegtijdige behandeling, het risico op overlijden aan  longkanker bij mannen verlaagt met bijna een kwart.


Belangrijke factor  daarbij is dat de radiologen de ziekte door screening bij zestig procent  van de deelnemers in de vroege fase ontdekten.  Bij de meeste deelnemers in de groep die in ons onderzoek geen  screening werd aangeboden, werd het grootste deel van de longkankers in  een laat en vaak onbehandelbare stadium ontdekt. Dit komt omdat klachten  van longkanker vaak pas relatief laat optreden of  worden herkend."


Sreening met CT-scan:

Bij vrouwen blijkt het effect van screening groter te zijn dan bij  mannen. De Koning: "De kans om aan longkanker te overlijden vermindert  bij vrouwen met 35-55 procent. Het aantal deelnemende vrouwen in onze  studie is relatief klein ten opzichte van het aantal  deelnemende mannen, omdat bij start van de studie het aantal vrouwen in  Nederland dat risico liep, nog beperkt was. Inmiddels bevestigen ook  andere studies onze bevindingen."


Emeritus hoogleraar radiologie en verantwoordelijke voor de CT-scans prof. dr.  Matthijs Oudkerk: "Door het meten van het volume en de groeisnelheid van de afwijkingen op de CT-scan waren de onderzoekers vrij goed in staat om in te  schatten of het om longkanker ging. Het aantal verwijzingen naar de  longarts kon zo laag worden gehouden: van de 2 personen die werden  doorgestuurd voor aanvullend onderzoek had 1 persoon longkanker."


Kankerregistratie:

Na  10 jaar bleek uit gegevens van Nederlandse en Belgische Kankerregistratie dat bij 341 mannelijke deelnemers in de  screeningsgroep longkanker was ontdekt.  Gegevens van het overlijdensregister lieten zien dat 156 van deze  deelnemers met longkanker zijn overleden aan longkanker. In de  controlegroep kregen 304 mannen longkanker, waarvan 206 deelnemers  overleden aan longkanker.


Dr.  Carlijn van der Aalst, onderzoeker bij de studie: "Laat het duidelijk  zijn: de beste manier om longkanker te voorkomen, is dat je nooit begint  met roken.  Maar veel mensen zijn in het verleden in aanraking gekomen met roken.  Ook mensen die gestopt zijn, lopen nog steeds, zelfs tot 10 jaar nadat  zij gestopt zijn, een groot risico de ziekte te ontwikkelen en eraan te  overlijden. Deze studie toont aan dat we de  kans om aan longkanker te overlijden fors kunnen verkleinen."


NELSON-studie:

Aan de NELSON-studie, waaraan 20 jaar is gewerkt, deden bijna 16.000  (ex-)rokers mee, waarvan 13.195 mannen. Zij waren tussen de 50 en 74  jaar oud. De helft van de deelnemers werd gescreend en kreeg daarna  verdere CT-scans met tussenpozen van 1, 2 en 2,5 jaar.  De andere helft werd niet gescreend. Nu zijn de groepen met elkaar  vergeleken. Een groot consortium was verantwoordelijk voor de studie,  waarbij de scans en beoordelingen werden gedaan in het Spaarne Gasthuis  in Haarlem, Universitair Medisch Centrum Utrecht,  het Universitair Ziekenhuis in Leuven (België), en het Universitair  Medisch Centrum Groningen, dat eindverantwoordelijk was voor alle scans.


De link naar de publicatie staat op de website van het wetenschappelijk tijdschrift The New England Journal of  Medicine (NEJM). Zie voor meer informatie ook het uitgebreide interview  met de onderzoekers van het Erasmus MC op Amazingerasmusmc.nlBron: www.medicalfacts.nl