SLE is een risicofactor voor overlijden bij oudere vrouwen met vroege borstkanker.

27-11-2021 19:13Een analyse van gegevens van meer dan 10.000 patiënten suggereert dat oudere vrouwen met borstkanker in een vroeg stadium een ​​slechtere overleving hebben als ze ook de diagnose systemische lupus erythematosus (SLE) hebben.


Maria Suarez-Almazor (MD Anderson Cancer Center, Houston, VS) en collega's identificeerden in twee databases die zijn gekoppeld aan Medicare-claims 494 patiënten met borstkanker en SLE, en nog eens 9708 op leeftijd en kankerstadium gematchte patiënten met borstkanker, maar geen SLE. De gemiddelde leeftijd van de vrouwen in beide cohorten was 73,4 jaar. De totale overleving (OS) na 8 jaar was significant slechter voor de vrouwen met borstkanker die SLE hadden dan voor degenen zonder SLE, respectievelijk 50% en 67%. Dit verschil werd grotendeels veroorzaakt door vrouwen met vroege borstkanker (stadium 0-II), onder wie de overeenkomstige percentages 52 en 74 waren. Voor vrouwen met stadium III-IV borstkanker verschilde de OS niet significant tussen degenen met en zonder SLE, "wat suggereert dat bij vrouwen met gevorderde kanker en een kortere overleving deze factoren niet zo'n grote invloed hebben op het risico op overlijden."


Multivariabele analyse identificeerde SLE als een significante en onafhankelijke risicofactor voor overlijden bij vroege borstkankerpatiënten, waarbij het risico met maar liefst 98% toenam na correctie voor leeftijd, ras/etniciteit, hormonale status, sociodemografische factoren en propensity scores. Het risico bleef even hoog als rekening werd gehouden met behandelingen voor kanker, maar daalde tot 65% wanneer ook rekening werd gehouden met comorbiditeit. Suarez-Almazor en collega's concluderen: "Verder onderzoek is nodig om deze bevindingen te bevestigen en richtlijnen te ontwikkelen voor de behandeling van vrouwen met SLE en kanker."


Lees ook: 


Hoopvolle ontwikkelingen in de behandeling van SLE
Bron: www.mednet.nl/nieuws