SP-Amstelveen vragen over de vele gevallen van kanker in Middenhoven.

07-01-2020 16:56De SP-Amstelveen ontving op 3 oktober  2019 een mailtje van een verontruste Amstelvener.


Het betreft de  volksgezondheid in zijn buurt in Middenhoven:

Chirurgijn/Palfrenier. Er zijn  de afgelopen tijd wel erg veel mensen bij wie kanker is geconstateerd: drie  mensen hebben longkanker gekregen (een inmiddels overleden), een persoon  blaaskanker, een persoon nier/leverkanker, iemand met een hersentumor en iemand  met alvleesklierkanker. Bij de partner van de mailer is darmkanker  geconstateerd. De aangehaalde gevallen zijn allemaal mensen die hij kent,  maar het kunnen er zo maar meer zijn.


Gemeenteraadslid Marina Casadei van SP-Amstelveen  heeft haar vragen aan het college gesteld:   

     

Is het college op de  hoogte van de vele ziektegevallen van mensen met kanker in deze wijk?
         

Is het college het met  de SP eens dat dit wel heel veel kankergevallen in een kleine wijk zijn?
         

Is het mogelijk om  onderzoek te doen in Middenhoven om het aantal kankergevallen in kaart te  kunnen brengen? Kan de GGD hiervoor worden ingeschakeld?
         

Gaat het college  onderzoek laten doen naar de mogelijke oorzaken? Is er bijvoorbeeld sprake van  een verontreinigde bodem, waar de huizen op zijn gebouwd?
 


De brief die we hebben ontvangen gaat dus  over deze vraag. Ik ga nog bespreken in de fractie wat wij er verder mee  moeten. Ik blijf het vreemd vinden dat er zo veel mensen in een klein stukje  Amstelveen zo getroffen worden door deze nare ziekte. Bedankt voor de aandacht  hiervoor.


Vriendelijke groet, Marina Casadei.Tekst gaat verder onder de Foto:


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Marina Casadei raadslid van SP-Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 11 december 2019.

Het antwoord van het College B en W van  Amstelveen:

Tijdens de commissievergadering Burgers en  Samenleving op 16 oktober 2019 zijn er door Marina Casadei (raadslid SP-Amstelveen)  vragen gesteld over het mogelijk disproportioneel voorkomen van kanker in de  wijk Middenhoven, dit naar aanleiding van persoonlijke observaties van een  inwoner van deze wijk. Deze vragen zijn tijdens de commissievergadering  mondeling beantwoord door de portefeuillehouder.


Hier op aanvullend heeft de  portefeuillehouder in een recentelijk onderhoud met de SP toegezegd om bij de  huisartspraktijken in Middenhoven navraag te doen omtrent de prevalentie  (voorkomen) van kanker in hun wijk. Deze navraag heeft inmiddels  plaatsgevonden, waarbij de huisartsen aangaven niet de indruk te hebben dat kanker  bovenmatig veel voorkomt in Middenhoven.


Update 7 januari 2020:

Marina Casadei raadslid van SP-Amstelveen meldt: 'Ik heb inmiddels weer  contact gehad met de persoon die mij heeft gemaild, omdat ik vind dat hij ook  moet weten hoe het college met onze vraag is omgegaan. Zijn reactie is, dat  alleen bij huisartsen informeren nooit een goed inzicht kan geven in de omvang  van het probleem. Dit is wat hij mij mailde over het bevragen van de  huisartsen:


Maar daar schuilt  wel een gevaar in: indien de gevallen, waar wij over spreken onder  verschillende huisartsen vallen, zal iedere individuele huisarts met een klein  aantal gevallen van kanker kunnen zeggen dat dat meevalt. Echter, als blijkt  dat een groot deel van die gevallen zich concentreert op onze wijk, is dat een  heel ander gegeven. Het lijkt mij belangrijk om te kijken of de gevallen van  kanker bij huisartsen zich concentreert op bepaalde plekken in Amstelveen. De  ongerustheid bij ons en onze buren is groot en verder onderzoek zou kunnen  helpen om die ongerustheid te verminderen. Ik weet echter niet welke  mogelijkheden jullie ter beschikking staan om dit verder te voeren.'Bron: www.amstelveenweb.com