Start bevolkingsonderzoek darmkanker.

01-03-2014 18:40

In januari zijn de eerste uitnodigingen voor het bevolkingsonderzoek darmkanker verstuurd. Daarmee is de landelijke invoering van dit nieuwe bevolkingsonderzoek formeel van start gegaan. In de loop van 2014 krijgen alle mannen en vrouwen die geboren zijn in 1938, 1939, 1947, 1949 en 1951 een uitnodiging.

Banner: vragen over uw uitnodiging?

https://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_darmkanker/Heeft_u_een_vraag


Geleidelijk van start

Het bevolkingsonderzoek darmkanker gaat tussen 2014 en 2019 geleidelijk van start. De reden hiervoor is dat er tijd nodig is om voldoende zorgverleners op te leiden voor het vervolgonderzoek. Wanneer u een uitnodiging krijgt, hangt af van uw geboortejaar. Bekijk het uitnodigingsoverzicht.

Banner: bereken wanneer u uitgenodigt wordt voor het bevolkingsonderzoek darmkanker

https://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_darmkanker/uitnodigingsjaar_berekenen/Wanneer_krijgt_u_een_uitnodiging


Wat kunt u verwachten van het onderzoek?

Bij het bevolkingsonderzoek wordt gekeken of er bloed in uw ontlasting (poep) zit. Bloed in uw ontlasting is niet altijd met het blote oog zichtbaar. Daarom wordt een klein beetje van uw ontlasting onderzocht in een laboratorium. Lees verder over wat u kunt verwachten.

Waarom een bevolkingsonderzoek darmkanker?

Met het bevolkingsonderzoek kan darmkanker worden voorkomen of in een vroegtijdig stadium worden ontdekt en behandeld. Als darmkanker vroegtijdig wordt ontdekt, is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar. Het bevolkingsonderzoek kan over de periode 2010-2039 een gemiddelde van 1.400 sterfgevallen aan darmkanker per jaar voorkomen (zie kamerbrief 2011). Op langere termijn kan een gemiddelde van 2.400 sterfgevallen aan darmkanker per jaar worden voorkomen (zie advies Gezondheidsraad).


Bron:  RIVM.