Steeds meer Nederlanders overleven het hospice: Klinkt prachtig, maar het heeft een dieptrieste reden.

16-07-2023 19:28

 

 

Auteur: Artikel van De redactie - msn.com

 

 

 

Steeds meer Nederlanders overleven het hospice: Klinkt prachtig, maar het heeft een dieptrieste reden

Steeds meer Nederlanders overleven het hospice: Klinkt prachtig, maar het heeft een dieptrieste reden.

Foto: Patricia Rehe.

 
 
 
 
 
 
 
Doodzieke mensen kunnen naar een hospice om hun laatste levensdagen te slijten. Voor opname geldt een verwachte levensduur van maximaal drie maanden, maar steeds vaker worden patiënten weggestuurd of verblijven ze er langer dan gebruikelijk, omdat ze (enigszins) opknappen.
 
 

Klinkt mooi, maar dat is het vaak niet:

 

Dit klinkt geweldig en is het soms ook, maar het zorgt in de praktijk ook regelmatig voor ontreddering en verdriet. Kwetsbare patiënten komen binnen in een hospice met het idee daar te sterven, maar vertrekken soms noodgedwongen weer naar huis of moeten naar de tijdelijke afdeling van een verzorgingstehuis. Het komt zelfs voor dat een bewoner de huur al heeft opgezegd en persoonlijke bezittingen heeft weggedaan.
 
 

Alleen al in Twente zijn afgelopen jaar tenminste 18 bewoners gedwongen weer uitgeplaatst. Dit kwam tot twee jaar geleden bijna nooit voor. “Uitplaatsing is altijd ingrijpend. Dit is een enorm dilemma”, vertellen Erik Roelofs en Annemarie Asbreuk van Hospice Enschede aan het AD.

 

 

Weinig tijd en aandacht voor stervenden:

 
“Vaak kwetsbare ouderen belanden na vertrek soms op de tijdelijke opvang van een verpleeghuis. Met twee personen op één kamer en een gordijn ertussen. Sanitair delen ze vaak met anderen. Terwijl ze eenpersoonskamers en hotelachtige zorg van het hospice gewend waren. In het verpleeghuis is de zorg goed, maar er is minder tijd en aandacht. Meestal overlijden ze binnen twee maanden”, legt Roelofs uit.
 
 

Groeiende wachtlijsten:

 

Patiënten worden steeds liberaler doorverwezen naar het hospice. Daarom screent Hospice Enschede de bewoners nu strenger bij binnenkomst. De wachtlijst voor opname groeit en verplichte uithuisplaatsingen zijn onvermijdelijk. Enschedeër Geert Boersma was hier slachtoffer van. “Hij vond het vreselijk”, zegt zijn zus Dineke Boersma. “Geert miste de aandacht en aanspraak die hij had in het hospice. Personeel stond elk moment voor hem klaar. Mijn broer ging hard achteruit. Na twee maanden overleed hij.”
 

“Het zorgsysteem is ziek op alle fronten”, zeggen coördinatoren De Vos en Raymond Leverink van Palliatieve Zorg Twente. “Huisartsenzorg barst uit zijn voegen, verpleeghuizen liggen overvol en thuiszorg heeft personeelskrapte. Palliatieve zorg in ziekenhuizen richt zich vooral op oncologiepatiënten.

 

 Hulpbehoevenden komen in hospices terecht, omdat andere zorgverleners tegen hun grenzen aanlopen.”

 

 

 

 

Bron: www.msn.com