Steeds minder dikkedarmkankers door Vlaams bevolkingsonderzoek naar kanker.

05-12-2019 16:45Foto: BELGA.
De bevolkingsonderzoeken naar kanker in Vlaanderen werpen hun vruchten af. Zo ligt het aantal gevorderde dikkedarmkankers in Vlaanderen voor het eerst lager dan voor de start van het bevolkingsonderzoek in 2013. Ook komen er minder vergevorderde borstkankers voor bij vrouwen die zich regelmatig laten screenen in vergelijking met vrouwen die nooit deelnemen. Zo blijkt uit het jaarrapport 2018 van het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) en de Stichting Kankerregistratie in aanwezigheid van Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). 


"Dankzij onze Bevolkingsonderzoeken Borst-, Dikkedarm- en Baarmoederhalskanker krijgen jaarlijks meer dan 1.400.000 Vlamingen de uitnodiging om zich te laten onderzoeken. We zien dat die onderzoeken erin slagen kankers in een vroeg stadium op te sporen, zodat de mensen een betere genezingskans hebben", aldus Beke.


Bijna driekwart van de dikkedarmkankers die gevonden werden bij het bevolkingsonderzoek hebben een vroegtijdig en dus goed behandelbaar stadium. Bij patiënten die niet deelnamen aan het bevolkingsonderzoek was dat slechts 41 procent. "Deze cijfers vormen een eerste indicatie dat door het opsporen van dikkedarmkanker in een vroegtijdig stadium, het voorkomen van meer gevorderde dikkedarmkankers in Vlaanderen afneemt. Ook het aantal voorlopers van dikkedarmkanker (poliepen) die gevonden en weggenomen worden sinds de start van de screening blijft hoog. Hierdoor verwachtten we een nog verdere daling van het aantal invasieve kankers de komende jaren", zegt Isabel de Brabander van de Stichting Kankerregistratie.

    

Ook vergevorderde borstkankers komen minder voor bij vrouwen die zich regelmatig laten screenen. 62,5 procent van de Vlaamse vrouwen tussen 50 en 69 jaar neemt om de twee jaar deel aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Maar ongeveer 15 procent van de doelgroep nam nog nooit deel aan eender welke manier van borstkankerscreening. "We zetten ons verder in om deze vrouwen toch te bereiken", stelde directeur Patrick Mertens van het Centrum voor Kankeropsporing.


In het bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker is meer aandacht nodig voor jonge vrouwen die nog nooit een uitstrijkje lieten nemen. Doelstelling is tegen volgend jaar het percentage vrouwen tussen 25 en 64 jaar die zich driejaarlijks laten screenen op baarmoederhalskanker op te trekken van 62,5 naar 65 procent. Maar Martens is verontrust dat de deelname bij vrouwen tussen 25 en 29 jaar van bijna 65 procent in 2013 gedaald is naar iets meer dan 60 procent.


Het CvKO gaat bijkomende acties opzetten om de dekkingsgraad van de bevolkingsonderzoeken verder te verbeteren, in het bijzonder naar personen met een verstandelijke of lichamelijke handicap en naar personen in een kwetsbare maatschappelijke situatie. Zo zal er aangepast informatie- en sensibilisatiemateriaal worden ontwikkeld voor personen met een handicap.


Daarnaast loopt er in een aantal gemeenten een proefproject dat er specifiek op gericht is om personen in een kwetsbare maatschappelijke situatie beter te bereiken. Bron: www.hln.be/nieuws/binnenland