Stichting Hospice en Vrijwillig Terminale Zorg Thuis in Dronten

09-08-2014 09:40

Organisatie:


Stichting Hospice en Vrijwillig Terminale Zorg Thuis in Dronten ondersteunt mensen in hun laatste levensfase. Dat kan thuis of, als dat niet goed meer mogelijk is, in het hospice.

Stichting Hospice Dronten is aangesloten bij de landelijke koepel VPTZ (Vrijwillige Palliatieve en Terminale Zorg) Nederland en bij het Palliatief Netwerk in Oost-Flevoland.

Tegelijk met de moederstichting is de Stichting Vrienden van Hospice Dronten gerealiseerd. Beide stichtingen worden door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hetgeen betekent dat giften en schenkingen onder de geldende voorwaarden aftrekbaar zijn van de belastingen.

Het bestuur van de Stichting Hospice Dronten is verantwoordelijk voor het te voeren beleid. De Algemeen Coördinator zorgt voor de uitvoering van dit beleid. Zij is tevens eindverantwoordelijk voor de gang van zaken rondom terminale zorg thuis en in het hospice. De algemeen coördinator wordt ondersteund door vrijwillige coördinatoren. Zij dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken en onderhouden ook contact met gasten en familie.

Onze vrijwilligers geven praktische zorg, net zoals familie, vrienden of buren die als mantelzorgers kunnen geven: helpen bij eten en drinken, de zieke verfrissen en weer 'lekker' in bed leggen, of bijvoorbeeld samen een wandeling maken. Daarbij is er alle ruimte voor luisteren of samen praten.

De medische zorg wordt in het algemeen gegeven door de eigen huisarts. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kan een beroep worden gedaan op een huisarts uit de gemeente Dronten. De verpleegkundige zorg in het hospice wordt gegeven door een team van zorgorganisatie Icare.

ANBI -informatie:

 • Naam van de organisatie: Stichting Hospice en Terminale Zorg Thuis Dronten.
 • Inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel: 52398226
 • ANBI-beschikking: 78 948
 • Fiscaal nummer: 8504.26 418
 • Bankrekening: NL46RABO0119815664
 • Adres Stichting Hospice Dronten: Copernicuslaan 1, 8251 AB Dronten
 • Contact:  
 • info@hospice-dronten.nl 
  telefoon: 0321-767085
 • Website: www.hospice-dronten.nl


Bron:  www.hospice-dronten.nl