Stichting OOK en Meander Medisch Centrum zetten zich samen in voor optimale ondersteunende zorg bij kanker.

12-02-2019 16:58Auteur: Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink.


Betere aansluiting op zorgvraag en -aanbod dankzij QuickScan


 

Het Meander Medisch Centrum is gestart met een QuickScan van Stichting OOK.  Deze QuickScan geeft het ziekenhuis meer inzicht in haar aanbod en  organisatie van ondersteunende zorg bij kanker. Maar, ook hoe patiënten  deze ervaren en hoe de verschillende zorgverleners hierin samenwerken.  Het gaat hierbij om niet-medische zorg, zoals psychologische  ondersteuning, huidtherapie of begeleiding en advies bij voeding en  energieverdeling. Tijdens en na behandeling, maar ook bij palliatieve  zorg. Met behulp van de scan wordt gekeken naar het aanbod vanuit het  ziekenhuis zelf en naar verwijzing en samenwerking met de eerste lijn. 


Steeds meer ziekenhuizen melden zich aan voor de QuickScan van Stichting OOK.


Emotioneel en sociaal:

De QuickScan is inmiddels gestart en is naar verwachting dit voorjaar gereed. Judith Herder, longarts en voorzitter dagelijks bestuur Oncologiecommissie bij Meander Medisch Centrum:

"Kanker is een ziekte die niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel en sociaal een enorme impact heeft. Uit diverse landelijke onderzoeken blijkt dat patiënten en hun naasten behoefte hebben aan extra ondersteuning. Meander Medisch Centrum wil mensen met kanker niet alleen de beste medische zorg bieden, maar ook extra ondersteuning bieden in het ziekenhuis, thuis of elders. We willen graag weten waar patiënten en hun naasten in regio Amersfoort behoefte aan hebben en wat zij belangrijk vinden in hun ondersteuning bij kanker. De QuickScan van Stichting OOK helpt ons erachter te komen wat hun wensen zijn."


Belangrijke feedback:

Een ziekenhuis kiest maximaal twee zorgpaden waarop de QuickScan  wordt uitgevoerd. Het Meander Medisch Centrum koos voor de zorgpaden  longkanker en prostaatkanker. Judith: "Binnen beide zorgpaden hebben we  een redelijk grote patiëntengroep. Van deze groepen hebben we de  afgelopen jaren minder feedback ontvangen in vergelijking met andere  groepen.


We hopen met deze QuickScan opnieuw meer inzicht te krijgen in  hoe onze patiënten de zorg- en dienstverlening bij de behandeling van  kanker in Meander ervaren en hoe we de oncologische zorg in Meander nog  beter kunnen maken."


QuickScan in drie stappen:

De QuickScan bestaat uit drie stappen. Eerst wordt een enquête  uitgezet onder patiënten van de gekozen zorgpaden. Daarna worden  patiënten en zorgprofessionals, bijvoorbeeld ook huisartsen en  wijkverpleegkundigen, persoonlijk geïnterviewd over hun ervaring met  ondersteunende zorg.


Als laatste stap worden de bevindingen van de  enquête en de interviews besproken in een focusgroep met zowel patiënten als zorgprofessionals. Op basis van alle uitkomsten ontvangt het  ziekenhuis een rapportage met aanbevelingen van Stichting OOK, die  kunnen worden gebruikt om verandertrajecten te starten.


De QuickScan geeft een ziekenhuis meer inzicht in:


  • hoe huidige ondersteunende zorg wordt aangeboden aan patiënten
  • hoe patiënten en zorgprofessionals deze ondersteunende zorg ervaren
  • hoe de aansluiting verloopt met de eerste lijn en oncologische revalidatie verloopt


Ondersteunende zorg beter aansluiten op zorgvraag:

Bart Diederen, directeur Stichting OOK: "De scan biedt veel mogelijkheden om ondersteunende zorg bij kanker nog beter aan te laten sluiten op de zorgvraag. Gelukkig zien we dat steeds meer ziekenhuizen hierin investeren. Inmiddels zijn er 20 QuickScans uitgevoerd bij ziekenhuizen.  De samenwerking met ziekenhuizen, in vervolg op een QuickScan, heeft op diverse plekken in Nederland geresulteerd in pilots met de ondersteuningsconsulent. Een oncologieverpleegkundige die bespreekt met de patiënt wat het betekent om te leven met kanker en hem/haar daarbij actief ondersteunt."Bron: www.medicalfacts.nl