Stichting tegen Kanker te België trekt aan de alarmbel. Stel bezoek aan dokter niet uit: bij kanker telt elke dag!

14-08-2020 16:53

DoktersbezoekStichting tegen Kanker slaat alarm. Na de toename van het aantal Covid-19 gevallen in de afgelopen weken, annuleren mensen opnieuw hun medische afspraken en stellen ze hun behandeling uit. Minder diagnoses betekent niet dat er minder kankergevallen zijn, maar wel dat patiënten de diagnose en behandeling in een later stadium krijgen. Hierdoor bestaat het risico dat er wordt overgegaan tot agressievere behandelingen, om nog maar te zwijgen over de minder gunstige prognoses.


We constateren een verdere daling van het aantal doktersbezoeken ondanks waarschuwingen over de gevolgen van uitstel van diagnosestelling of behandeling.


Op de persconferentie van het crisiscentrum op 31 juli 2020 werd opgeroepen om een doktersbezoek zeker níet uit te stellen wanneer je ziektesymptomen vertoont of in behandeling bent. Ondanks de hervatting van de activiteiten in artsenpraktijken en ziekenhuizen heeft de recente stijging van het aantal Covid-19 besmettingen opnieuw geleid tot uitstel van diagnostische afspraken en behandelingen.


Als deze trend zich doorzet, bestaat naast het risico van laattijdige diagnose ook het gevaar dat ziekenhuizen en oncologieafdelingen op een gegeven moment een verhoogde werkdruk zullen krijgen. Er zal immers een inhaalbeweging plaatsvinden waarbij alle nieuwe gevallen tegelijkertijd moeten behandeld worden.


"Ik wil de patiënten geruststellen en hen zeggen dat ze niet bang hoeven te zijn in artsenpraktijken en ziekenhuizen. Op dit moment is alles in het werk gesteld om het risico op besmetting te vermijden: aparte patiëntenroutes, mondmaskers voor iedereen, overal ontsmettingsgel... alles is goed georganiseerd en gecontroleerd, wat niet het geval was bij het begin van de crisis", aldus Prof. Dr. Awada, hoofd van de afdeling Medische Oncologie van het Jules Bordet Instituut.


44% minder diagnoses, betekent 44% kankers die mogelijk te laat worden behandeld, soms met een fatale prognose!

In juni wezen we al op de invloed van de Covid-19-crisis op de daling van het aantal kankerdiagnoses. De angst om het virus op te lopen en de toenmalige boodschap om alleen in noodgevallen ziekenhuizen en huisartsen te bezoeken hebben daar zeker toe bijgedragen.


De cijfers zijn medio juli gedaald: Stichting Kankerregister meldde in april 2020 44% minder diagnoses dan in april 2019.


Het zijn vooral de ouderen - de meest kwetsbare patiënten - die het meest zijn weggebleven. Vooral de 80-plussers (51%) bleven thuis. Ook verschillen de dalingen naar gelang het type tumor. De grootste dalingen in diagnoses zijn waargenomen voor huidkanker (60%) en prostaatkanker (54%). Longkankers vertonen ook een significante daling (37%) wat zeer verontrustend is als we weten dat de overlevingskansen voor dit type kanker al laag zijn (ongeveer 20%) en dat de kansen afnemen als ze te laat worden behandeld.


Stichting tegen Kanker benadrukt op haar website de noodzaak om bij hardnekkige alarmsignalen een arts te consulteren: www.kanker.be/opsporing-en-alarmsignalen/alarmsignalen-voor-kanker


Wacht niet langer en raadpleeg bij de minste twijfel een arts, want met een gemiddelde van 183 nieuwe gevallen en 74 sterfgevallen per dag in België, maakt kanker meer slachtoffers dan Covid-19!


Kankerinfo:

Kankerinfo is er om je te begeleiden en te antwoorden op al je vragen over kanker, in alle vertrouwen en anonimiteit. Contacteer ons via het gratis nummer 0800 15 802, via mail Kankerinfo - kankerinfo@stichtingtegenkanker.be of onze Facebookpagina ( www.facebook.com/stichtingtegenkanker ).  Professionele zorgverleners bieden een luisterend oor en geven kwalitatieve en wetenschappelijke up to date informatie.
Bron: www.kanker.be/nieuws