Stofje in avocado maakt weg vrij voor nieuwe behandeling tegen leukemie.

05-05-2021 18:56


                                     

Onderzoek Universiteit van Guelph.


Een bepaalde stof die voorkomt in avocado's zou uiteindelijk de weg vrij kunnen maken voor een betere behandeling van leukemie, zo heeft een studie van de Universiteit van Guelph uitgewezen.


"Het bestanddeel hecht zich aan een enzym waarvan wetenschappers voor het eerst hebben vastgesteld dat het de groei van kankercellen bevordert," zegt dr. Paul Spagnuolo van de faculteit Food Science.


Het onderzoek, dat onlangs in het blad Blood werd gepubliceerd, was gericht op acute myeloïde leukemie (AML), de meest agressieve vorm van leukemie. De meeste gevallen worden gezien bij mensen boven de 65 jaar en minder dan 10% van de patiënten is vijf jaar na de diagnose nog in leven. 


"Leukemiecellen bevatten hogere concentraties van het enzym VLCAD dat een rol speelt bij de stofwisseling," aldus Spagnuolo. "Cellen zijn afhankelijk van deze zogenaamde 'pathway' om te kunnen overleven," vervolgt hij. Hij legt uit dat de stof een voor de hand liggende kandidaat is voor geneesmiddelentherapie. "Het is de eerste keer dat VLCAD wordt geïdentificeerd als een doelwit bij kanker."


Het onderzoeksteam screende talloze nutraceutische stoffen op zoek naar een stof die dit enzym zou kunnen remmen. "En zie daar, avocado bleek het meest effectieve bestanddeel te bevatten," vertelt Spagnuolo. De Tekst gaat verder onder de Foto:Dr. Paul Spagnuolo / Universiteit van Guelph.

Eerder werd er in zijn laboratorium al onderzoek gedaan naar de toepassing avocatin-B, een vetzuur dat uitsluitend in avocado's wordt aangetroffen, voor het voorkomen van diabetes en obesitas. Nu kan men niet wachten om te onderzoeken hoe deze stof gebruikt kan worden voor het behandelen van leukemiepatiënten. 


"VLCAD kan een goede marker zijn om patiënten te identificeren die geschikt zijn voor deze vorm van therapie. Het kan ook als marker dienen om de activiteit van het medicijn te bepalen," legt Spagnuolo uit. "Dit maakt de weg vrij voor de uiteindelijke toepassing van deze molecuul in klinische proeven met mensen." 


Momenteel rest voor ongeveer de helft van de patiënten boven de 65 jaar die de diagnose AML krijgen niets anders dan palliatieve zorg. Anderen ondergaan chemotherapie maar deze behandeling is toxisch en kan zelfs dodelijk zijn. "Om deze reden wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van minder toxische behandelingsmethoden."


"We hebben dit supplement, dat oraal wordt toegediend, getest op mensen en ontdekt dat het over het algemeen redelijk tot goed wordt verdragen," vertelt Spagnualo, verwijzend naar eerdere proeven met Avocatin-B voor het bestrijden van diabetes. 


Dit onderzoek werd deels gesubsidieerd door de Leukemia Research Foudation, de Cander Research Society en het Ontario Institute for Cander Research. Het team van de Universiteit van Guelph werkte voor het onderzoek samen met artsen van het Princess Margaret Hospital in Toronto.


Voor meer informatie: 


Dr. Paul Spagnuolo
Department of Food Science - University of Guelph 
paul.spagnuolo@uoguelph.ca  
Bron: www.agf.nl