Tata Steel betaalt sneller uit bij asbestkanker.

13-09-2019 21:11Tata Steel gaat soepeler om met zaken van asbestslachtoffers van wie duidelijk is dat zij op plekken in het bedrijf hebben gewerkt waar ze in contact kwamen met asbest.Beeld ANP.

Eerder deed Tata bij alle claims nog eigen onderzoek, maar dat wordt nu aangepast. Als duidelijk is dat een oud-medewerker met asbestkanker langere tijd in een bepaald risicogebied heeft gewerkt, gaat het bedrijf voortaan gelijk over tot uitbetaling van een vergoeding, zegt een woordvoerder in reactie op berichtgeving van de Volkskrant.


Het bedrijf is nog bezig met het in kaart brengen van die risicogebieden. Aanleiding voor de gewijzigde aanpak is volgens de woordvoerder 'voortschrijdend inzicht'. Hij wijst daarbij ook op de aandacht die er de afgelopen tijd was voor het onderwerp. 


Zo schreef de Volkskrant eerder dat het bedrijf de afhandeling van zaken van asbestslachtoffers nodeloos vertraagde. De woordvoerder spreekt dit tegen, en zegt dat Tata het overgrote deel van de zaken binnen negen maanden afhandelde. 


In slechts 4 procent van de jaarlijks tientallen zaken die bij het Instituut Asbestslachtoffers binnenkomen, werd er volgens hem geen overeenstemming bereikt omdat het bedrijf het niet eens was met de claim. In sommige gevallen leidde dat tot juridische procedures. 


De vergoeding is door het Instituut Asbestslachtoffers vastgesteld. Met die instantie heeft Tata afgesproken dat elke zaak binnen een halfjaar moet worden afgehandeld.
Bron: www.parool.nl/nederland