Toegespitst stop-advies werkt, voor sommige rokers.

18-04-2020 18:01


Auteur: Sybilla Claus - trouw.nl/zorg


Online campagnes om te stoppen met roken werken in beperkte mate. Hoe kan het beter?Nog steeds rookt ruim 22 procent van de Nederlanders, alle Stoptobers en andere campagnes ten spijt. Daarom financiert KWF kankerbestrijding onderzoek hoe dit beter kan. Eén van die onderzoekers is Maria Altendorf, communicatiewetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde deze week op online advies om te stoppen met roken.


Het was al bekend dat boodschappen om te stoppen met roken op internet beter werken als ze toegespitst zijn op eigenschappen zoals doorzettingsvermogen, en de mate van verslaving. Uit eerder onderzoek naar stoppen-met-roken-campagnes in diverse landen bleek dat er zeker effect is, maar dat toch relatief beperkt blijft.


Daarom heeft Altendorf met haar team verschillende manieren van een nieuwe aanpak uitgetest op volwassen rokers. "Wij wilden toetsen of het klopt dat het niet zozeer gaat om wát je zegt, maar hoe je het zegt." Altendorf varieerde in haar onderzoek onder 273 rokers (bijna 40 procent vrouwen) enerzijds de inhoud van de informatie en anderzijds de presentatiemanier.


Zij nam daarbij als basis de behoefte aan autonomie die bij iedereen verschillend is. "Het is een belangrijk verschil of je zegt 'u moet stoppen met roken', of dat je heel aardig praat. Tegen mensen die autonomer zijn, en meer zelf willen beslissen kun je beter zeggen: 'U zou kunnen overwegen om voor uw gezondheid te stoppen. Uw vingers zouden minder geel kunnen worden, u zou beter kunnen proeven. Wilt u meer tips ontvangen en zelf de stopdatum bepalen?'"


Als persoonlijk advies bij stoppen met roken online interactief is, werkt op iemands antwoord toegespitste feedback beter. Met zulke reacties waren de rokers van het onderzoekspanel na één maand vaker gestopt dan anderen. Maar bij een aangepaste communicatiestijl - het 'hoe' - veranderde er eigenlijk niets.


"Het positieve resultaat is dat rokers met een grotere behoefte aan autonomie vaker stopten. Ongeacht welke versie van de boodschap zij hadden gekregen", constateert Altendorf. Deze groep deelnemers, de meerderheid in het panel, heeft dus meer baat met toegespitste stoppen-met-roken adviezen dan rokers met een lage behoefte aan autonomie. Dit autonomieverschil hangt weer samen met bijvoorbeeld schoolopleiding en of iemand goed kan omgaan met gezondheidstips op internet.


Simpel tegen rokers zeggen dat ze moeten stoppen is zinloos. Een neutralere boodschap werkt beter. Het advies van Altendorf voor komend onderzoek: Hoe bereiken voorlichters degenen die niet zo bijdehand of hoogopgeleid zijn?Bron: www.trouw.nl